bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Sưu tầm tài liệu địa chí tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Công tác sưu tầm tài liệu địa chí được xem là nhiệm vụ thường xuyên của Thư viện tỉnh nhằm lưu giữ những giá trị văn hóa dân tộc nói chung và đặc biệt là của tỉnh BR-VT nói riêng, giúp những nhà nghiên cứu, người dân hiểu biết về địa phương của mình từ quá khứ đến hiện tại, từ đó thêm yêu quý và tự hào về mảnh đất quê hương; đồng thời giúp các tổ chức, cá nhân có cơ sở tra cứu, tham khảo hoạch định các vấn đề phát triển về nhiều lĩnh vực khác nhau của tỉnh. Nhằm thực hiện tốt công tác sưu tầm, bổ sung phát triển nguồn tài nguyên thông tin địa chí, ngày 08/3/2024, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh đã ban hành công văn số 616/SVHTT-QLVH&DSVH về việc sưu tầm tài liệu địa chí tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Theo đó, Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị các cấp công đoàn tuyên truyền, triển khai đến toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh để biết và phối hợp với các cơ quan chức năng cung cấp nguồn tư liệu để làm phong phú, đa dạng hơn cho nguồn tài liệu địa chí tại tỉnh.

Ảnh sưu tầm

                                                                                        Thu Trang


Bài viết liên quan