bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU)

Ngày 14/10/2022, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh có Công văn số 2372/HĐPH, về việc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU).

Ảnh sưu tầm

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu, các cấp Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở căn cứ vào tình hình thực tế, bằng hình thức phù hợp của đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU).

Nhằm giúp cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ hiểu rõ về Luật Biển Việt Nam; Luật Thủy sản năm 2017; Công điện số 732/CĐ-TTg ngày 28/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tàu cá, ngư dân Việt Nam khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài; Chỉ thị số 45/CT-TTg, ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Uỷ ban Châu Âu về chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh; Nghị định số 42/2019/NĐ-CP, ngày 16/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản; Quyết định số 1077/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đến năm 2025”. Các cấp Công đoàn chủ động phối hợp chặt chẽ với Chính quyền, lực lượng chức năng của địa phương; đạt hiệu quả cao tuyên truyền. Đề nghị Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến ngư dân bằng nhiều hình thức phù hợp.

(Đính kèm Công văn số 2372/HĐPH Ngày 14/10/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh)

 

Đoàn Tấn


Bài viết liên quan