bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tăng cường tổ chức triển khai hoạt động, nhiệm vụ trong công tác cấp nước phòng cháu, chữa cháy trên địa bàn tỉnh

Ngày 12/7/2023, của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có Công văn số 8999/UBND-VP, về Tăng cường tổ chức triển khai hoạt động, nhiệm vụ trong công tác cấp nước phòng cháu, chữa cháy trên địa bàn tỉnh.

Ảnh sưu tầm

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu, các cấp Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở căn cứ vào tình hình thực tế, bằng hình thức phù hợp của đơn vị tổ chức tuyên truyền lồng ghép, phổ biến pháp luật, các quy định của Nhà nước về cấp nước PCCC, hướng dẫn tầm quan trọng của việc cấp nước PCCC đối với công tác phòng cháy chữa cháy cho các cơ quan, doanh nghiệp, đoàn viên và CNVCLĐ thuộc phạm vi quản lý.

Thường xuyên kiểm tra, đánh giá hệ thống cấp nước phòng cháy chữa cháy trong trong cơ quan, đơn vị mình, trong đó chú ý tuyến ống cấp nước, họng, trụ lấy nước PCCC, trụ nước chữa cháy ngầm, bể nước PCCC dự phòng, điểm lấy nước (bến, bãi, hố ga) tại ao, hồ, sông, suối… làm nguồn nước cho PCCC.

(Đính kèm Công văn số 8999/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh BR-VT 56. CV8999.UBND (1))

 

Đoàn Tấn


Bài viết liên quan