bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tăng cường tuyên truyền đảm bảo tỷ lệ nữ tham gia Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về lợi ích, sự cần thiết phải tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các cơ quan dân cử và lãnh đạo, quản lý các cấp, đảm bảo tỷ lệ nữ tham gia Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết số 11-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và mục tiêu Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021- 2030, Nghị quyết 6b của Tổng LĐLĐ Việt Nam về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước.

Các cấp công đoàn đẩy mạnh tuyên, truyền vận động chính quyền tạo điều kiện thuận lợi cho các nữ CNVCLĐ ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa và HĐND các cấp

Các cấp Công đoàn tỉnh BR-VT, tăng cường tuyên truyền đến CNVCLĐ về quyền của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị; vai trò, vị trí sự đóng góp của phụ nữ trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, tỉnh nhà; những tấm gương tiêu biểu của phụ nữ tỉnh BR-VT, nữ CNVCLĐ tài giỏi đã và đang tham gia vào các cơ quan dân cử và trong lãnh đạo, quản lý; Tuyên truyền vận động chính quyền tạo điều kiện thuận lợi cho các nữ CNVCLĐ ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa và HĐND các cấp, nhất là các nữ ứng cử viên, ứng cử lần đầu được tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng giúp các nữ ứng cử viên tự tin hơn khi tiếp xúc cử tri, giới truyền thông, cũng như nhận thức được trách nhiệm của mình khi tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội và HĐND.

H.Hải


Bài viết liên quan