bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tăng cường tuyên truyền thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh BR-VT

Nhằm chủ động phòng, chống dịch Covid – 19 có hiệu quả, góp phần chuẩn bị những điều kiện tốt nhất cho đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Tân Sửu và các hoạt động lễ hội đầu năm được an toàn, vui tươi, hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội kháo XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 02/02/2021, Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành công văn số 398/LĐLĐ về việc tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid – 19 trong tình hình mới

Trong đó, Liên đoàn Lao động tỉnh đã đề nghị các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chi đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covdi – 19, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 tỉnh và hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid – 19.

Các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cần khẩn trương chỉ đạo, hướng dẫn các CĐCS trực thuộc nắm chắc tình hình sức khỏe đoàn viên, CNVCLĐ; phát hiện các trường hợp liên quan đến Covid – 19 theo khuyến cáo của các ngành chức năng, cần phản ánh kịp thời với cơ quan có thẩm quyền theo dõi, quản lý; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị lực lượng sẵn sàng tham gia phương án ứng phó, phòng chống dịch Covid -19 theo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cùng cấp. Phát huy vai trò của lực lượng cốt cán nhằm tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 kịp thời, chính xác, xuyên suốt đến từng đoàn viên, CNVCLĐ.

Tổ chức truyền thông mạnh mẽ nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ trước nguy cơ dịch bệnh trong đoàn viên, CNVCLĐ; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới, tuyệt đối không chủ quan lơ là. Thực hiện tốt thông điệp 5K gồm “khẩu trang – khử khuẩn – khoảng cánh – không tụ tập – khai báo y tế” và phương châm 4 tại chỗ (lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ). Yêu cầu đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng và các nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Hạn chế tổ chức các sự kiện tập trung đông người, giữ khoảng cách nơi công cộng; khuyến cáo đoàn viên, CNVCLĐ không nên đến các tỉnh, thành phố có thông báo trường hợp dương tính với dịch bệnh và các vùng lân cận khi không thật sự cần thiết.

Ngọc Lan


Bài viết liên quan