bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tập huấn kỹ năng thương lượng, ký kết và thực hiện Thỏa ước lao động tập thể cho cán bộ Công đoàn cơ sở năm 2022

Nhằm trang bị cho cán bộ Công đoàn cơ sở nắm vững các quy định của pháp luật, các kỹ năng, kiến thức về xây dựng, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể để vận dụng có hiệu quả vào thực tiễn, sáng ngày 27.10.2022 tại hội trường Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức buổi tập huấn kỹ năng thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể cho cán bộ Công đoàn cơ sở năm 2022 trên địa bàn Khu công nghiệp. Tham gia buổi tập huấn có gần 30 người là cán bộ CĐCS.

Nguyễn Trung Ngạn- Chủ tịch Công đoàn các Khu Công nghiệp

Ông Nguyễn Trung Ngạn- Chủ tịch Công đoàn các Khu Công nghiệp đã phổ biến những nội dung cơ bản của Bộ luật Lao động năm 2019 về đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể và hướng dẫn các đơn vị các bước xây dựng bản thỏa ước lao động tập thể có chất lượng.

Qua buổi tập huấn, đa số các cán bộ công đoàn cơ sở tham dự đã nắm bắt, hiểu và biết cách thực hiện các bước cho một cuộc thương lượng tập thể để có được bản thỏa ước đạt chất lượng, mang lại nhiều lợi ích cho người lao động trong các Khu Công nghiệp.

Từ Thị Phương Thuỷ- CĐKCN


Bài viết liên quan