bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tập huấn Triển khai những nội dung cơ bản trong Bộ luật lao động năm 2019 tại Công ty TNHH Giày Phúc Tiến

Ngày 18/8, LĐLĐ huyện Châu Đức vừa tổ chức hội nghị tập huấn Triển khai những nội dung cơ bản trong Bộ luật lao động năm 2019 cho 100 công nhân lao động tại Công ty TNHH Giày Phúc Tiến .

Ông Nguyễn Phi Hùng – Trưởng phòng Lao động – Việc làm – Tiền lương Sở LĐ-TB-XH báo cáo viên Hội nghị

Tại hội nghị tập huấn, ông Nguyễn Phi Hùng nhấn mạnh, Bộ luật Lao động 2019 là một trong những đạo luật có tác động rộng lớn tới nhiều đối tượng trong xã hội. Bộ luật Lao động năm 2019 có gần 200 điều được bổ sung, sửa đổi .

Hội nghị đã được nghe báo cáo viên truyền đạt, trao đổi các nội dung: Tổng quan về Bộ luật Lao động và quan hệ lao động hiện nay; Hợp đồng lao động, tiền lương; Đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể, giải quyết tranh chấp lao động, đình công; Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất, lao động nữ.

Toàn cảnh Hội nghị

Qua lớp tập huấn đã giúp người lao động nắm sâu hơn Bộ Luật Lao động, góp phần nâng cao nhận thức của người lao động trong việc nắm bắt và thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật lao động; đời sống, điều kiện làm việc của người lao động ngày càng được cải thiện./.

– THANH THẢO –

        (LĐLĐ HUYỆN CHÂU ĐỨC)


Bài viết liên quan