bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tập trung hơn nữa cho giai đoạn nước rút công tác tuyên truyền Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tập trung hơn nữa cho giai đoạn nước rút công tác tuyên truyền Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ảnh minh họa

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 23/5/2021. Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-LĐLĐ ngày 03/02/2021 về việc tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trong CNVCLĐ tỉnh BR- VT, từ nay đến trước ngày bầu cử, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề nghị các cấp công đoàn cần đẩy mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

– Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau cuộc Bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Chỉ đạo các CĐCS tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu… tại các trụ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, thực hiện cao điểm từ ngày từ nay đến hết ngày 25/5/2021. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, thông tin những quy định về quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri đến đoàn viên, CNVCLĐ. Tập trung tuyên truyền về diễn biến cuộc bầu cử, không khí phấn khởi, tin tưởng của cử tri và Nhân dân trong ngày bầu cử 23/5/2021.

– Đăng tải, chia sẻ các tin, bài viết tuyên truyền về hoạt động bầu cử trên trang website, mạng xã hội của đơn vị quản lý; vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tuyên truyền, đăng tải, chia sẻ các thông tin về bầu cử trên các trang mạng cá nhân (Facebook, Zalo, Youtube, Lotus, Mocha…).

– Tăng cường công tác theo dõi, giám sát, nắm bắt tình hình tư tưởng trong đoàn viên, CNVCLĐ kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh tại cơ sở. Tập trung tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch, lợi dụng quá trình tổ chức cuộc bầu cử để xuyên tạc, chống phá đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước.

– Thường xuyên theo dõi, cập nhật nghiên cứu nội dung hỏi, đáp về cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của cử tri, đặc biệt là CNVCLĐ đang tạm trú tại địa phương, được đăng tải trên Website của LĐLĐ tỉnh. Đồng thời tham gia hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” do Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức. Ban Biên tập website LĐLĐ tỉnh mở chuyên đề về cuộc bầu cử, ưu tiên các tin, bài chuyên sâu về một số điểm cơ bản trong Hiến pháp 2013, Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân; giới thiệu tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp; tuyên truyền về hoạt động bầu cử, giới thiệu danh sách các ứng cử viên, tiểu sử những người ứng cử cũng như quyền và nghĩa vụ của cử tri.

Nguyễn Văn Cường – Ban TG-NC LĐLĐ tỉnh


Bài viết liên quan