bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tháng Công nhân năm 2022: Tập trung vào 10 nội dung ý nghĩa thiết thực chăm lo, bảo vệ người lao động

Với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”, Tháng Công nhân năm 2022 được diễn ra từ ngày 01/5 đến hết ngày 31/5/2022 tập trung vào10 nội dung y1 nghĩa thiết thực chăm lo, ý nghĩa bảo vệ quyền, lợi ích, hợp pháp, chính đáng của người lao động. Theo đó, các cấp Công đoàn cần tập trung:

Người lao động may mắn nhận giải nhất trong chương trình bốc thăm trúng thưởng tại Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2021

  1. Tuyên truyền đến CĐCS, CNVCLĐ nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, các hoạt động Tháng Công nhân; truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam; tinh thần bất diệt của Ngày Quốc tế Lao động 1/5; Kế hoạch số 82-KH/TU ngày 29/9/2021 của Tỉnh ủy BR-VT về triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Kế hoạch hành động số 222/KH-LĐLĐ ngày 22/10/2021 của Liên đoàn Lao động tỉnh về “thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Chỉ thị số 32-CT/TU, ngày 10/02/2022 của Tỉnh ủy BR-VT về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028; tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội VII Công đoàn tỉnh BR-VT nhiệm kỳ 2023-2028 tuyên truyền về công tác phòng chống dịch COVID-19;
  2. Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, trao “Mái ấm Công đoàn”, trao “Túi an sinh Công đoàn” cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19;
  3. Triển khai các hoạt động kết nối, giới thiệu, tạo cơ hội việc làm, học nghề, đảm bảo việc làm bền vững và thu nhập cho CNVCLĐ.
  4. Tiến hành thương lượng, đối thoại với người sử dụng lao động về việc làm, lương, thưởng, phúc lợi, điều kiện làm việc của người lao động.
  5. Đề xuất, phối hợp tổ chức các hội thi tay nghề, hội thi thợ giỏi, các cuộc thi đề xuất sáng kiến, cải tiến kỹ thuật… cho CNVCLĐ.

6.Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hoạt động văn nghệ, thể thao cho CNVCLĐ tại cơ sở phù hợp, đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.

7.Tổ chức các cuộc gặp mặt, đối thoại giữa chính quyền, doanh nghiệp với cán bộ công đoàn và CNVCLĐ; hoạt động “Cảm ơn người lao động”; diễn đàn “Công nhân vì doanh nghiệp – doanh nghiệp vì công nhân”.

  1. Tôn vinh, biểu dương công nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua, nhất là trong phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”.Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo”,“CNVCLĐ nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID – 19”; phát huy vai trò tiên phong, trách nhiệm của công nhân đối với doanh nghiệp và tỉnh nhà.
  2. Tập trung tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; rà soát, kiện toàn, củng cố các công đoàn cơ sở hoạt động kém chất lượng.
  3. Triển khai các hoạt động Tháng Công nhân năm 2022 gắn với hoạt động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; chào mừng kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5); đảm bảo “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID – 19”.

Các cấp Công đoàn tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân gắn với Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022 và kỷ niệm 136 Ngày Quốc tế Lao động 1/5, 132 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội VII Công đoàn tỉnh BR-VT nhiệm kỳ 2023-2028; chủ động phối hợp với người sử dụng lao động, huy động các nguồn lực xã hội nhằm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ; tùy tình hình thực tế tại đơn vị, doanh nghiệp tổ chức các hoạt động, thu hút đông đảo CNVCLĐ, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Dự kiến, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân năm 2022 vào cuối tháng 4/2022 tại thị xã Phú Mỹ.

Thông qua các hoạt động Tháng Công nhân nhằm khơi dậy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm của giai cấp công nhân Việt Nam phát huy vai trò tiên phong; năng lực sáng tạo của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong thực hiện nhiệm vụ phát triển cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đặc biệt là phục hồi, ổn định và phát triển doanh nghiệp sau đại dịch COVID-19; Tạo điểm nhấn hoạt động công đoàn trong công tác chăm lo, bảo vệ cho CNVCLĐ và nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở; thúc đẩy sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền, các cấp, các ngành, người sử dụng lao động và toàn xã hội trong chăm lo, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển giai cấp công nhân, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

H.Hải

 


Bài viết liên quan