bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tháng Công nhân tại CĐCS Ban Quản lý Chợ Bà Rịa

Hòa trong không khí sôi nổi phong trào Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022 do Liên Đoàn lao động tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu phát động. Tập thể viên chức, người lao động Ban Quản lý chợ Bà Rịa tổ chức các hoạt động hưởng ứng, được đông đảo đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động đón nhận, được các cấp ủy đảng, chính quyền, người sử dụng lao động quan tâm, ủng hộ. Tích cực tuyên truyền đến từng đoàn viên công đoàn nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, các hoạt động Tháng Công nhân; về truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam; về truyền thống, tinh thần bất diệt của Ngày Quốc tế Lao động 1/5; về phòng chống dịch bệnh Covid-19; triển khai các hoạt động Tháng Công nhân trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần, ổn định việc làm cho đoàn viên, người lao động.

Từ thực tế hoạt động của đơn vị và tình hình dịch bệnh, ngày 29 tháng 04 năm 2022 CĐCS BQL chợ Bà Rịa tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh toàn vực khu vực chợ Bà Rịa, tháo ghở các bảng quảng cáo, pa- nô, áp phích… gây mất mỹ quan đô thị. Kết hợp với công tác vận động tuyên truyền các hộ tiểu thương kinh doanh, người dân đi chợ nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung nơi công cộng, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp nhằm đảm bảo sức khỏe và an toàn vệ sinh lao động để từ đó mỗi đoàn viên, người lao động cảm nhận đầy đủ tinh thần của Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và ý nghĩa của Tháng Công nhân.

Phạm Thị Hoàng Vân- CT CĐCS


Bài viết liên quan