bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tháng hành động Vì trẻ em năm 2024 “Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em”

Thực hiện Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 16/5/2024 của UBND tỉnh về Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2024; nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Tập trung nội dung chỉ đạo ưu tiên nguồn lực để bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và giải quyết các vấn đề về trẻ em; vận động xã hội thực hiện phong trào “Toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em”, hỗ trợ mỗi xã, phường, thị trấn có một công trình dành cho trẻ em được xây dựng hoặc nâng cấp; mỗi đoàn viên, hội viên của tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội có một hành động thiết thực vì trẻ em. Qua đó, thúc đẩy việc phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật về bảo vệ trẻ em, kỹ năng phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em, đặc biệt cho cha mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ em và trẻ em; chủ động giải quyết các vấn đề về trẻ em, phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ trẻ em bị xâm hại, trẻ em bị tai nạn, thương tích, nhất là đuối nước, tai nạn giao thông.

Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2024, được diễn ra từ ngày 01/6/2024 đến ngày 30/6/2024 với Chủ đề “Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em”, các cấp công đoàn phối hợp với chính quyền địa phương, ngành chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động nâng cao nhận thức về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; các biện pháp phòng, ngừa, hỗ trợ, can thiệp để bảo vệ trẻ em kịp thời, hiệu quả, nhất là phòng, chống xâm hại tình dục và bạo hành trẻ em trong gia đình; phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em (nhất là tai nạn đuối nước và tai nạn giao thông); tuyên truyền, vận động thực hiện các giải pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi các dịch bệnh mùa hè ở trẻ em; tuyên truyền về Luật trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại, tai nạn, thương tích trẻ em và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em số 111, Đường dây nóng 24/7 của Trung tâm Công tác xã hội tỉnh (02543. 829.839), tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (http://tongdailll.vn), fanpage Truyền hình Vì Trẻ em, các địa chỉ tiếp nhận thông tin, thông báo, tố giác hành vi xâm hại trẻ em và các địa chỉ cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, an sinh xã hội tại địa phương… Vận động gia đình và cộng đồng xã hội cùng chung tay bảo vệ trẻ em, mạnh dạn lên tiếng tố cáo hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em trong gia đình và ngoài cộng đồng; quan tâm phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, tạo điều kiện cho trẻ em học bơi để phòng ngừa đuối nước; chống lao động trẻ em; tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh mùa hè ở trẻ em. Phối hợp tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về các kiến thức, kỹ năng bảo vệ, chăm sóc trẻ em; phát động sâu rộng trong đoàn viên, CNVCLĐ tham gia phong trào bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em đặc biệt là trẻ em con của công nhân lao động tại các khu công nghiệp, nông thôn với mục tiêu xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em, bảo đảm tất cả trẻ em có cơ hội phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức. Vận động các nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ con CNVCLĐ, học sinh nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nhằm giảm bớt áp lực, khó khăn mà các em đang gặp phải, để các em có điều kiện đến trường và hòa nhập cộng đồng.

Đẩy mạnh thực hiện các thông điệp truyền thông bảo vệ, chăm sóc trẻ em: Bảo đảm quyền trẻ em phải là trung tâm của chính sách, chiến lược phát triển đất nước; Toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; Tăng cường chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em vì sự phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Tổng đài 111 và đường dây nóng 0254.3829839, tiếp nhận thông tin mọi lúc, bảo vệ trẻ em mọi nơi;  Phòng ngừa và chấm dứt lao động trẻ em vì sự phát triển bền vững; Chăm sóc sức khỏe tâm thần để trẻ em phát triển toàn diện; Phòng, chống tai nạn, thương tích để bảo đảm quyền được sống của trẻ em; Gia đình, cộng đồng giám sát, trông giữ trẻ em để phòng, chống đuối nước; Lắng nghe trẻ em để chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; Hãy cho trẻ em học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước; Gia đình, nhà trường cùng đồng hành để trẻ em được an toàn trên môi trường mạng; Roi vọt không làm trẻ nên người, yêu thương mạnh hơn lời quát mắng; Pháp luật nghiêm trị tất cả các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2024; Gia đình và cộng đồng chăm lo, bảo đảm quyền được giáo dục, học tập của trẻ em.

H.Hải


Bài viết liên quan