bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Thành lập nghiệp đoàn tài xế xe công nghệ đầu tiên tại Vũng Tàu

Bà Rịa – Vũng Tàu – Ngày 14.5, LĐLĐ TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) tổ chức đại hội thành lập Nghiệp đoàn cơ sở xe sử dụng công nghệ Grab 1. Đây là nghiệp đoàn lao động đầu tiên được thành lập trên địa bàn TP Vũng Tàu.


Bài viết liên quan