bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Thông báo kết quả Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn và các kỳ đại hội Công đoàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” (lần thứ Nhất)

Ngày 19 tháng 4 năm 2023, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành Thông báo số 329/TB-LĐLĐ về Kết quả Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn và các kỳ đại hội Công đoàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”  lần thứ Nhất)

Đường link tải Nội dung Thông báo số 329/TB-LĐLĐ

11. Thong bao ket qua cuoc thi lan 1.signed.signed


Bài viết liên quan