bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của Công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất”.

Để đảm bảo các điều kiện chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng thiết chế của Công đoàn tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo Quyết định số 1729/QĐ-TTg ngày 04/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 655/QĐ-TTg ngày 12/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại khu công nghiệp, khu chế xuất”. Kế hoạch số 127/KH-TL ngày 24/8/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của Công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất”.

Nhằm phục vụ nhu cầu đoàn viên Công đoàn và công nhân lao động, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, vào lúc 14h00 ngày 06/5/2022, tại trụ sở Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Ban QLDA thiết chế Công đoàn Tổng Liên đoàn, LĐLĐ tỉnh phối hợp cùng các Sở ngành, tổ chức cuộc họp triển khai thực hiện tại dự án thiết chế công đoàn, Về phía Ban QLDA Tổng Liên đoàn có ông Lê Văn Nghĩa, Quyền Trưởng ban cùng các thành viên trong đoàn, về phía LĐLĐ tỉnh có Ông Nguyễn Châu Trinh, Phó Chủ tịch, lãnh đạo Ban  Tài chính, Ban Tuyên giáo và Nữ công, về phía các sở ban, ngành và địa phương có các ông, bà đại diện Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Tài Nguyên – Môi trường, Thành phố Vũng Tàu, Thị xã Phú Mỹ, huyện Đất Đỏ.

Qua trao đổi ý kiến của các thành viên tham dự cuộc họp, hầu hết đều ủng hộ chủ trương của Tổng LĐLĐ Việt Nam về đầu tư xây dựng thiết chế Công đoàn, tuy nhiên hiện nay quỹ đất công của tỉnh rất hạn hẹp, vì vậy trước mắt còn 01 dự án 14,5 hecta tại Thị xã Phú Mỹ hiện đã gần hoàn tất giải phóng mặt bằng, có thể đầu tư xây dựng thiết chế Công đoàn phục vụ công nhân lao động, thời gian tới các sở, ngành, địa phương có liên quan sẽ tiếp tục khảo sát dự án này đảm bảo các điều kiện cần thiết theo yêu cầu của Ban QLDA Tổng Liên đoàn để tham mưu, đề xuất lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định, đồng thời có văn bản chính thức  giới thiệu vị trí khu đất dự kiến đầu tư xây dựng thiết chế của công đoàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gửi Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Nguyễn Văn Cường

Trưởng Ban Tuyên giáo và Nữ công, Liên đoàn Lao động tỉnh 


Bài viết liên quan