bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Thực hiện mô hình “Trường học xanh – nói không với rác thải nhựa”

Hiện nay, rác thải nhựa là vấn đề nhức nhối trên toàn cầu. Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khoẻ con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Chính vì vậy, nhiều giải pháp, mô hình, cách làm để giảm thiểu rác thải nhựa đã được triển khai thực hiện ở khắp mọi nơi.

Nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của CB, GV, CNV và các em học sinh trong giảm thiểu rác thải nhựa, bảo vệ môi trường, trong những năm gần đây, Công đoàn trường THPT Vũng Tàu đã phát động tới toàn thể CB, GV, CNV, các em học sinh thực hiện mô hình “Trường học xanh – nói không với rác thải nhựa”. Mô hình đã được hưởng ứng và đạt hiệu quả cao.

Mô hình “Trường học xanh – nói không với rác thải nhựa” được Công đoàn trường phát động từ năm 2019, tới nay vẫn được triển khai thực hiện hiệu quả với nhiều hoạt động  thiết thực:

* Ký cam kết tham gia  thực hiện mô hình

Vào đầu năm học, Công đoàn nhà trường phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức phát động tới CB, GV, CNV, các em học sinh ký cam kết tham gia mô hình với những việc làm thiết thực. Đồng thời, trong các buổi chào cờ đầu tuần, công tác tuyền truyền cho các CB, GV, các em học sinh thay đổi hành vi, thói quen sử dụng rác thải nhựa góp phần bảo vệ môi trường. Qua các buổi tuyên truyền, các em học sinh hiểu rõ những kiến thức cụ thể như nhận biết rác thải nhựa, các biện pháp tái chế rác thải, những hành động tích cực bảo vệ môi trường.

           

* Mô hình được thực hiện lồng ghép trong các hoạt động ngoại khoá

Để triển khai hiệu quả mô hình, Công đoàn nhà trường đã tuyên truyền tới từng tổ bộ môn để xây dựng thực hiện các chương trình ngoại khoá, các hoạt động trải nghiệm lồng ghép việc tuyên truyền giảm thiểu rác thải nhựa tới học sinh, không chỉ giúp các em nâng cao ý thức mà còn rèn luyện kỹ năng, phát huy phẩm chất, năng lực bản thân.

* Mỗi CB, GV, CNV, HS sử dụng vật dụng dùng nhiều lần

Một trong những nội dung của mô hình được CB, GV, các em học sinh hưởng ứng và đã hình thành thói quen hàng ngày đó là việc sử dụng bình nước cá nhân, hộp cơm cá nhân sử dụng nhiều lần và nói không với hộp xốp, bao ni lông trong nhà trường. Từ hưởng ứng phong trào, đến nay, việc làm này đã trở thành thói quen của nhiều CB, GV, CNV và các em học sinh. Theo thống kê mỗi năm học có từ 90-95% CB, GV, CNV và 80-90% các em học sinh trong nhà trường sử dụng hàng ngày bình nước, hộp cơm dùng nhiều lần và 100% CB, GV, học sinh thực hiện nói không với hộp xốp. Điều đó góp phần giảm thiểu đáng kể lượng rác thải nhựa trong nhà trường, góp phần xây dựng ngôi trường xanh.

* Lan toả mô hình thông qua các trang thông tin điện tử, hệ thống bảng tin

Nhằm lan toả mô hình “Trường học xanh – nói không với rác thải nhựa”, nhà trường chú trọng công tác tuyên truyền thông qua các trang thông tin điện tử những hành động đẹp, hoạt động ý nghĩa về xây dựng trường học xanh, giảm thiểu rác thải nhựa trong nhà trường được đăng tải lên trang web, trang fanpage của trường, đoàn trường, hệ thống bảng tin góp phần lan toả và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho các em học sinh, làn toả tới cộng đồng.

* Mô hình được triển khai trong các hoạt động trải nghiệm, hoạt động đoàn

Không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu, mô hình “Trường học xanh – nói không với rác thải nhựa” còn được lồng ghép trong các hoạt động, các cuộc thi, đặc biệt là các hoạt động Đoàn: “Giảm thiểu rác thải nhựa, bảo vệ môi trường” luôn là chủ đề thu hút các em học sinh trong chương trình Hội trại chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thông qua những bộ trang phục tái chế. Hoạt động không chỉ có sức lan toả lớn mà còn là sân chơi để học sinh thể hiện sự sáng tạo, tài năng của mình.

Có thể khẳng định, sau 5 năm triển khai, mô hình “Trường học xanh – nói không với rác thải nhựa” của Công đoàn trường THPT Vũng Tàu đã thực sự có hiệu quả, giúp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của CB, GV, CNV, các em học sinh trong nhà trường và giảm thiểu đáng kể lượng rác thải nhựa, xây dựng ngôi trường xanh đúng nghĩa.

                                          (CĐGD tỉnh BR- VT)


Bài viết liên quan