bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tiếp tục cụ thể hóa quyền và trách nhiệm của Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đối với nơi chưa thành lập Công đoàn cơ sở

Ngày 19 tháng 3 năm 2014, Tổng Liên đoàn đã ban hành Hướng dẫn số 305/HD- TLĐ nhằm tiếp tục cụ thể hóa việc thực hiện quyền và trách nhiệm của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đối với nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở theo tinh thần Luật Công đoàn 2012, Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI.

Theo đó, khi có yêu cầu bằng văn bản của cá nhân hoặc tập thể người lao động thuộc phạm vi, đối tượng thì công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện quyền và trách nhiệm đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động với một số nội dung như: Hướng dẫn, tư vấn về hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc; đại diện thương lượng, ký kết và giám sát thực hiện TƯLĐTT; tham gia xây dựng và giám sát thực hiện thang, bảng lương, định mức lao động; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tư vấn pháp luật; đại diện cho người lao động trong giải quyết tranh chấp lao động, đình công; hướng dẫn, hỗ trợ người lao động thành lập công đoàn cơ sở, gia nhập công đoàn; đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng kinh phí công đoàn…
NHỮNG KIẾN NGHỊ CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN LUÔN ĐƯỢC QUAN TÂM THÁO GỠ
Ngày 18 tháng 3 năm 2014, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo số 107/TB-VPCP Thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2014 (Hội nghị được tổ chức ngày 11 tháng 3 năm 2014). Theo đó, Chính phủ đánh giá cao nỗ lực và kết quả đạt được của tổ chức Công đoàn, góp phần quan trọng vào thành tựu chung kinh tế- xã hội đất nước năm 2013. Đồng thời, thông báo ý kiến kết luận tại Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về 19 nội dung quan trọng.
Trong đó, sẽ tập trung phối hợp xem xét ban hành các nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ liên quan trực tiếp tới quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động và hoạt động của tổ chức Công đoàn, như: Nghị định hướng dẫn Khoản 2, Điều 31 Luật Công đoàn năm 2012 về xử phạt hành chính hành vi vi phạm pháp luật Công đoàn; Nghị định hướng dẫn Chương X Bộ luật Lao động năm 2012 về chính sách đối với lao động nữ thay thế Nghị định 23/1996/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 1996 của Chính phủ; Nghị định cho người lao động dôi dư do tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước được hưởng chính sách theo quy định tại Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20 tháng 8 năm 2010, không phụ thuộc doanh nghiệp đó đã sắp xếp khi chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc cổ phần hóa trước đây…
Nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, chính sách đối với người lao động, nhất là các giải pháp nhằm hạn chế tối đa tình trạng trốn đóng, nợ đọng Bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp nhằm đảm bảo quyền lợi về trước mắt và lâu dài của người lao động và quĩ Bảo hiểm xã hội; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra pháp luật lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội; giải quyết vấn đề nhà trẻ mẫu giáo ở các khu công nghiệp, khu chế xuất…

HOÀNG ANH


Bài viết liên quan