bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến về phòng, chống đuối nước trẻ em

Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến về công tác phòng, chống đuối nước trẻ em đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai nghiêm túc, quyết liệt và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, các vụ đuối nước gây tử vong cho trẻ em vẫn còn thường xuyên xảy ra ở một số địa phương, nhằm bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, thân thiện với trẻ em và giảm tới mức thấp nhất tỷ lệ trẻ em bị tử vong do đuối nước gây ra trên địa bàn tỉnh BR-VT, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề nghị các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện một số nội dung sau:

Ảnh sưu tầm

Tiếp tục tuyên truyên, phổ biến nội dung các văn bản của Trung ương và địa phương về công tác phòng, chống đuối nước trẻ em như: Công điện số 398/CĐ-TTg ngày 02/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ, đã được UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tại Công văn số 5704/UBND-VP ngày 19/5/2022 và tiếp tục thực hiện các văn bản số: Kế hoạch phối hợp liên ngành số 43/KH-UBND ngày 24/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng chống đuối nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2023-2030; Công văn số 5881/UBND-VP ngày 17/05/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bảo đảm an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích, phòng chống đuối nước trẻ em; Công văn số 5823/UBND-VP ngày 5/7/2023 của UBND tỉnh về tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống đuối nước và phòng chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh… đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ bằng các hình thức phù hợp.

Phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương nhằm xây dựng môi trường an toàn, loại bỏ nguy cơ gây đuối nước trẻ em đặc biệt là con CNVCLĐ.

Phối hợp triển khai các hoạt động tư vấn, giáo dục, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước và kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em.


Bài viết liên quan