bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Hơn 6,2 tỉ đồng đã thi hành án để đảm bảo quyền lợi cho đoàn viên

 Qua thực thi quy chế phối hợp giai đoạn 2018-2023 giữa Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh và các cơ quan, đơn vị, đã có hơn 6,2 tỉ đồng được thi hành án để đảm bảo quyền lợi cho đoàn viên, người lao động.

Bài viết liên quan