bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tổ chức hội nghị chuyên đề về nhận diện, xử lý thông tin giả, thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội; tình hình thời sự quốc tế và trong nước nổi bật

Ngày 07/4/2023, Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT tổ chức Hội nghị chuyên đề về nhận diện, xử lý thông tin giả, thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội và nghe tình hình thời sự quốc tế và trong nước nổi bật. Hội nghị diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh BR-VT với sự tham gia của hơn 200 đồng chí là đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ Liên đoàn Lao động tỉnh, cán bộ công đoàn chuyên trách và các đại diện lãnh đạo CĐCS trực thuộc, Hội nghị mời đồng chí Trung tá, Tiến sĩ Lê Hoàng Việt Lâm, giảng viên chính phòng Quản lý nghiên cứu khoa học, trường Đại học An ninh nhân dân, Bộ Công an là Báo cáo viên.

(Trung tá, Tiến sĩ Lê Hoàng Việt Lâm chia sẻ thông tin tại Hội nghị)

Tại hội nghị, Trung tá, Tiến sĩ Lê Hoàng Việt Lâm đã có nhiều chia sẻ hay và bổ ích trong 02 nội dung chính là: Nhận diện, xử lý thông tin giả, thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội và tình hình thời sự quốc tế và trong nước nổi bật. Thông qua nội dung của các chuyên đề đã cung cấp cho đội ngũ đảng viên, cán bộ công đoàn các cấp những thông tin cơ bản nhất về tình hình thời sự trong nước và quốc tế nổi bật; đồng thời nâng cao nhận thức, có thêm nhiều thông tin để nhận diện thông tin xấu, độc, tích lũy thêm kỹ năng xử lý các thông tin xấu, độc trên internet và mạng xã hội hiện nay.

Thông qua hội nghị chuyên đề, LĐLĐ tỉnh cũng đề nghị các cấp công đoàn tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến CNVCLĐ nhằm nâng cao nhận thức cho CNVCLĐ trong việc nhận diện thông tin xấu, độc trên internet và mạng xã hội, thấy rõ quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, từ đó tích cực đấu tranh chống lại các luận điệu sai trái, thù địch đặc biệt trên không gian mạng xã hội.

                                                                                  Thu Trang


Bài viết liên quan