bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT KHỐI THI ĐUA CÔNG ĐOÀN NGÀNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Ngày 15-7-2022, tại Hội trường LĐLĐ tỉnh, Khối thi đua Công đoàn Ngành tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2022. Khối trưởng là chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh chủ trì hội nghị.

Báo cáo kết quả thực hiện công tác thi đua 6 tháng đầu năm của Khối thi đua Công đoàn Ngành (gồm 6 thành viên: Công đoàn Viên chức, Công đoàn các Khu Công nghiệp, Công đoàn Giáo dục, Công đoàn Y tế, Công đoàn Xây dựng, Công đoàn Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn) và các ý kiến tại hội nghị thống nhất khẳng định: 6 tháng đầu năm 2022, công tác thi đua được các đơn vị thành viên triển khai tổ chức thực hiện vừa toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm, thường xuyên đổi mới, phong phú về hình thức, sâu sắc về nội dung, bám sát nhiệm vụ chính trị, đặc thù của từng đơn vị…Trong đó, nêu bật những kết quả mà toàn khối đã đạt được trong 6 tháng qua như: Đoàn kết, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, vừa duy trì, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022; công tác tuyên truyền, học tập, triển khai thực hiện chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết, chủ trương của Công đoàn. Kết quả Tỷ lệ CNVCLĐ tham gia học tập đạt từ 95% trở lên; thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến vượt khó, phát triển”.

 

Quang cảnh hội nghị

CĐ Giáo dục được tặng Bằng khen của LĐLĐ tỉnh về việc thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến vượt khó, phát triển” giai đoạn 1

Kết quả có 3/6 đơn vị đạt và vượt chỉ tiêu đăng ký và CĐ Ngành giáo dục được LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen của LĐLĐ tỉnh; duy trì được phong trào văn nghệ, rèn luyện sức khỏe trong CNVCLĐ tại 100% đơn vị trực thuộc; 100% đơn vị hành chính tổ chức tốt Hội nghị CBCC và 53% đến 90% CĐCS phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức Hội nghị người lao động theo quy định của Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020; các đơn vị còn tổ chức các hoạt động và sự chỉ đạo, lãnh đạo của LĐLĐ tỉnh  nghiêm túc, đầy đủ, đúng tiến độ và yêu cầu đề ra.

Hội nghị cũng đi sâu phân tích, làm rõ những mặt hạn chế, đồng thời đưa ra phương hướng, nhiệm vụ thực hiện công tác thi đua 6 tháng cuối năm 2022, trong đó chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch năm của từng ngành đã xác định, bám sát yêu cầu chức năng, nhiệm vụ và chỉ đạo của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh.

Hội nghị cũng đã ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp cho dự thảo cũng như các biện pháp khắc phục khó khăn trong những tháng cuối năm. Đây đều là những kinh nghiệm quý báu của các đơn vị nhằm giúp xây dựng phong trào thi đua của các đơn vị thành viên trong Khối ngày càng hiệu quả và thiết thực hơn.

Việt Dũng

(Công đoàn Viên chức tỉnh)


Bài viết liên quan