bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tổ chức Hội nghị tổng kết cụm thi đua khối huyện, thị, thành phố năm 2023

Nhằm đánh giá kết quả thi đua năm 2023 và đề ra phương hướng thi đua năm 2024, sáng ngày 19/3/2024, tại Hội trường Liên đoàn lao động, Liên đoàn lao động thị xã Phú Mỹ đã tổ chức Hội nghị tổng kết cụm thi đua khối huyện, thị, thành phố năm 2023. Tham dự có đồng chí Phạm Thu Hường – Phó chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh, các đồng chí trưởng, phó các ban chuyên đề Liên đoàn lao động tỉnh và chủ tịch, phó chủ tịch của Liên đoàn lao động các huyện, thị, thành phố.

Tại Hội nghị, đồng chí Phan Văn Châu – Phó chủ tịch Liên đoàn lao động thị xã đại diện đơn vị cụm trưởng thi đua năm 2023 thông qua dự thảo báo cáo tổng kết cụm thi đua năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Phạm Thị Hương – chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Châu Đức đại diện đơn vị cụm phó thi đua năm 2023 thông qua dự thảo giao ước thi đua năm 2024. Các đồng chí chủ tịch, phó chủ tịch Liên đoàn lao động các huyện, thành phố đã có nhiều ý kiến đóng góp nội dung báo cáo tổng kết và giao ước thi đua năm 2024, đồng thời góp ý để xây xựng phương thức chấm điểm thi đua năm 2024 sát với thực tế và đạt hiệu quả cao.

        

(Liên đoàn lao động các huyện, thị, thành phố ký kết giao ước thi đua năm 2024)

        Sau khi đóng góp ý kiến, Hội nghị cũng đã thống nhất ký kết giao ước thi đua với 09 chỉ tiêu chung và 02 chỉ tiêu cụ thể, phấn đấu 100% công đoàn cấp huyện, thị, thành phố hoàn thành tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng công đoàn năm 2024 và 100% công đoàn cấp huyện, thị, thành phố hoàn thành các chỉ tiêu của Liên đoàn lao động tỉnh giao năm 2024. Đồng thời, Hội nghị cũng đã bầu đơn vị cụm trưởng thi đua năm 2024 là Liên đoàn lao động huyện Châu Đức và đơn vị cụm phó thi đua năm 2024 là Liên đoàn lao động thành phố Bà Rịa.

Trần Tư Hồng Nhung  


Bài viết liên quan