bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tổ chức Hội nghị VC-NLĐ và các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, viên chức – người lao động nhân dịp Tết Quý Mão 2023 của CĐCS Bệnh viện Tâm thần

Ngày 05 tháng 01 năm 2023, công đoàn cơ sở Bệnh viện Tâm thần đã phối hợp với chính quyền tổ chức thành công Hội nghị viên chức – người lao động theo đúng Luật thực hiện Dân chủ ở cơ sở nhằm phát huy quyền làm chủ của VC-NLĐ. Hội nghị đã sáng suốt bầu được Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023-2025 để giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Cũng trong tháng 01 năm 2023, nhằm động viên tinh thần cho đoàn viên, VC- NLĐ trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc, đảm bảo tất cả đoàn viên đều được vui đón Tết. Công đoàn cơ sở đã thăm hỏi, động viên những VC-NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và VC-NLĐ còn phải đón Tết tại nhà (phòng) trọ là 05 suất với số tiền 4.000.000 đồng; đặc biệt công đoàn cơ sở cũng đã trao quà Tết cho toàn thể đoàn viên là 132 suất với số tiền 66.000.000 đồng.

Với những hoạt động thiết thực trên góp phần tạo động lực để động viên, khích lệ đoàn viên, VC- NLĐ có tinh thần làm việc tốt hơn, đem lại hiệu quả cao và yêu ngành, yêu nghề, gắn bó với Bệnh viện Tâm thần.

Người viết: Võ Thị Hồng Vân


Bài viết liên quan