bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tổ chức Khối Thi đua đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS năm 2023

Nhằm đánh giá đúng thực chất hoạt động của CĐCS, từ ngày 7/11 đến ngày 13/10/2023, Công đoàn Viên chức đã tổ chức 4 khối thi đua đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS. Các khối thi đua sẽ do các uỷ viên Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức và khối trưởng, khối phó điều hành và chấm điểm theo kế hoạch.

Qua công tác kiểm tra chấm điểm theo tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS năm 2023, các CĐCS đã nghiêm túc thực hiện theo chỉ đạo của CĐ cấp trên, đồng thời có các hình thức triển khai thực hiện phù hợp với đặc thù tại đơn vị như: sử dụng hiệu quả nhóm ZALO của Ban Chấp hành, UBKT, Ban nữ công, Ban TTND,… kết hợp sinh hoạt tổ CĐ với họp chuyên môn ở các phòng ban, xây dựng trang thông tin của CĐCS đối với mạng nội bộ của đơn vị để triển khai thực hiện, ứng dụng công nghệ thông tin trong sinh hoạt trực tuyến Ban Chấp hành và tổ CĐ, từ đó giúp việc triển khai thực hiện kịp thời và tiết kiệm thời gian, văn phòng phẩm, thời gian hội họp.

Chấm điểm khối thi đua VI gồm những đơn vị có UBKT 4 khối thi đua của Công đoàn Viên chức tỉnh

Công tác xây dựng CĐCS vững mạnh có sự chuyển biến tốt và đúng hướng, những CĐCS đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ đều là những đơn vị luôn quan tâm đến tiêu chí chấm điểm, có kế hoạch thực hiện và phân công các thành viên BCH đảm nhiệm những tiêu chí có liên quan đến nhiệm vụ được phân công, định kỳ có kiểm tra, đôn đốc để khắc phục những nội dung tiêu chí chưa thực hiện.

Kết quả đánh giá chất lượng hoạt động của CĐCS có 65/65 CĐCS đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có hơn 13 CĐCS được các khối bình chọn đề nghị xếp loại CĐCS hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn, không có CĐCS yếu kém.

Qua công tác đánh giá chất lượng hoạt động của CĐCS của các khối, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức nhận thấy đây là hoạt động thiết thực, đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS đúng thực chất và đảm bảo công bằng, minh bạch để làm cơ sở công nhận các danh hiệu thi đua và xét khen thưởng tập thể và cá nhân năm 2023. Mặt khác, qua công tác chấm điểm, Ban Thường vụ nắm bắt được những điểm mạnh, yếu và những bất cập để có biện pháp xây dựng hoạt động phù hợp với đặc thù của các đơn vị trực thuộc Công đoàn Viên chức, nhằm nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn trong cơ quan, đơn vị trong việc tham gia quản lý và xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh.

Việt Dũng – Công đoàn Viên chức tỉnh BR-VT


Bài viết liên quan