bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tổ chức thành công Đại hội công đoàn cơ sở Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm nhiệm kỳ 2022-2027

Chiều ngày 13.10.2022, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm đã tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở lần thứ 2, nhiệm kỳ 2022-2027 với sự tham dự của 100 đại biểu đại diện cho hơn 1.500 đoàn viên tham dự. Đến dự có bà Trần Minh Bảo Vy – Chủ tịch, đồng chí Văn Vũ – Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Xuyên Mộc. Điều hành Đại hội gồm có các đồng chí Lê Trần Trí nhân, chủ tịch Công đoàn cơ sở,

Theo Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2015-2022 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027, Công đoàn Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm hiện nay số công đoàn viên là 1.567/1.760 công nhân viên chức lao động. Trong nhiệm kỳ qua, trong điều kiện đơn vị có nhiều biến động của quá trình chuyển giao thế hệ, đội ngũ đoàn viên, công nhân viên chức lao động của Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm đã có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng. Với vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn, Công đoàn đã phối hợp cùng Ban lãnh đạo công ty cơ bản hoàn thành tốt trách nhiệm là tổ chức đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho công chức, người lao động. Đời sống vật chất, tinh thần của công đoàn viên từng bước được nâng lên; các hoạt động phong trào công đoàn ngày càng sôi nổi, chất lượng, hiệu quả.

Với những hoạt động nổi bật trên, từ năm 2015 đến nay, CĐCS liên tục nhận được cờ thi đua, bằng khen của LĐLĐ tỉnh BR-VT; bằng khen của tổng LĐLĐ Việt Nam.

Tuy nhiên, Ban Chấp hành Công đoàn cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức, hoạt động như: Sự phối hợp với các bộ phận trong công ty chưa chặt chẽ, chưa nắm bắt đầy đủ tâm tư nguyện vọng một số công đoàn viên, Ban Chấp hành thay đổi nhiều cũng như phải kiêm nhiệm công việc chuyên môn…Từ đó, Ban Chấp hành Công đoàn công ty đã phân tích các nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Minh Bảo Vy đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Công đoàn cơ sở đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Có thể khẳng định rằng, Công đoàn Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm đã thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ Đại hội nhiệm kỳ 2015-2022. Trong thời gian tới, đề nghị Công đoàn Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm bám sát chức năng, nhiệm vụ của CĐ theo quy định của Điều lệ CĐVN, quan tâm sâu sắc đến đời sống tinh thần, vật chất của người lao động, phải chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân lao động… cụ thể hoá những chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước và Nghị quyết của CĐ thành chương trình, kế hoạch công tác của cả nhiệm kỳ; xây dựng các quy chế, đặc biệt là tiếp tục thực hiện tốt công tác quy chế dân chủ tại sơ sở theo Nghị định 145 của chính phủ, có sự phân công cụ thể trong BCH…..

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 09 đồng chí và bầu 03 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Công đoàn huyện Xuyên Mộc.

                                                                                                          Vũ Văn


Bài viết liên quan