bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tổ chức tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2023

Nhằm tiếp tục vận động, tuyên truyền sâu rộng đến CNVCLĐ, phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường để xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam; nâng cao nhận thức và hành vi tiêu dùng hàng ngày thành thói quen khi mua sắm, tiêu dùng, ưu tiên sử dụng các loại hàng hóa, sản phẩm dịch vụ của các doanh nghiệp, nhà sản xuất, kinh doanh hàng Việt Nam chất lượng cao. Thu hút sự quan tâm, đồng thuận của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh. Ngày 17/9/2023, LĐLĐ tỉnh BR-VT đã tổ chức lớp tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại LĐLĐ huyện Đất Đỏ cho 100 NLĐ thuộc Công ty TNHH Dong in entech Việt Nam tham dự, do đồng chí Nguyễn Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Nữ công làm báo cáo viên.

Người lao động tham dự Lớp tuyên truyền

Tại buổi nói chuyện, đồng chí Nguyễn Văn Cường đã trao đổi với NLĐ tham dự về các nội dung liên quan đến khái niệm hàng Việt Nam, một số cách phân biệt hàng Việt Nam với các hàng hóa của các nước khác. Thông qua các câu hỏi trao đổi tại buổi tuyên truyền, NLĐ còn hiểu biết thêm về các tiêu chí lựa chọn sản phẩm Việt, tác dụng của việc sử dụng sản phẩm trong nước. Từ đó, nâng cao trách nhiệm của người tiêu dùng đối với các sản phẩm trong nước, tạo động lực cho việc sản xuất hàng hóa trong nước phát triển.

Đồng chí Nguyễn Văn Cường, báo cáo viên trao đổi với NLĐ  tham dự lớp tập huấn

Buổi tuyên truyền đã nhận được sự quan tâm và phản ánh rất tích cực đến từ phía NLĐ tham dự. Đây là lớp thứ hai được mở trong năm 2023 để đẩy mạnh công tác tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức và khả năng tiêu dùng hàng Việt cho NLĐ. Trong thời gian tới, LĐLĐ tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để CNVCLĐ trong tỉnh nâng cao năng lực hiểu biết về tác dụng của việc sử dụng các sản phẩm trong nước, từ đó khơi dậy ý chí tự lực tự cường, trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm, khát vọng vươn lên của người Việt Nam trong sản xuất kinh doanh, quảng bá và sử dụng hàng Việt Nam.

                                                                                  Thu Trang


Bài viết liên quan