bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tổ chức tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2023

Với mục đích đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, nội dung của Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đến đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh, qua đó giúp đoàn viên, CNVCLĐ nhận thức đúng khả năng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, chất lượng của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ hàng Việt; xây dựng văn hóa tiêu dùng dựa trên tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc. Ngày 26/8/2023, LĐLĐ tỉnh BR-VT đã tổ chức lớp tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại CĐ ngàng Xây dựng với gần 100 NLĐ tham dự, do đồng chí Nguyễn Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Nữ công làm báo cáo viên.

Đồng chí Nguyễn Văn Cường, báo cáo viên trao đổi với NLĐ  tham dự lớp tập huấn

Tại buổi nói chuyện, đồng chí Nguyễn Văn Cường đã trao đổi với NLĐ tham dự về các nội dung liên quan đến khái niệm hàng Việt Nam, một số cách phân biệt hàng Việt Nam với các hàng hóa của các nước khác. Thông qua các câu hỏi trao đổi tại buổi tuyên truyền, NLĐ còn hiểu biết thêm về các tiêu chí lựa chọn sản phẩm Việt, tác dụng của việc sử dụng sản phẩm trong nước. Từ đó, khơi dậy ý chí tự lực tự cường, trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm, khát vọng vươn lên của người Việt Nam trong sản xuất kinh doanh, quảng bá và sử dụng hàng Việt Nam.

Đ/c Nguyễn Văn Cường trao quà tặng NLĐ trả lời đúng câu hỏi trong chương trình

Buổi tuyên truyền đã nhận được sự quan tâm và phản ánh rất tích cực đến từ phía NLĐ tham dự. Dự kiến trong thời gian tới, LĐLĐ tỉnh sẽ tiếp tục mở 01 lớp tại LĐLĐ huyện Đất Đỏ để đẩy mạnh công tác tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức và khả năng tiêu dùng hàng Việt cho NLĐ.

                                                                                  Thu Trang


Bài viết liên quan