bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tổ chức tuyên truyền nâng cao kiến thức, kỹ năng về giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2023

Với mục đích góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng về giới và giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, hệ quả mất cân bằng giới tính khi sinh, góp phần nâng cao nhận thức của CNVCLĐ về bình đẳng giới và thực hiện mục tiêu Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030. Trong 02 ngày 24 và 26/10/2023, LĐLĐ tỉnh BR-VT đã phối hợp với Chi cục Dân số – KHHGĐ tỉnh tổ chức lớp tuyên truyền nâng cao kiến thức, kỹ năng về giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2023 tại Công ty Cổ phần Giấy Sài Gòn và Công ty TNHH May Thạnh Mỹ với 100 CNLĐ/lớp tham dự, lớp tuyên truyền mời bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên Phó Chi cục Trưởng Chi cục Dân số – KHHGĐ tỉnh BR-VT làm báo cáo viên.

Bác sĩ Nguyễn Thị Hằng trao đổi với NLĐ tham dự buổi tuyên truyền

Tại buổi nói chuyện, bác sĩ Nguyễn Thị Hằng đã trao đổi với NLĐ tham dự về các nội dung liên quan đến giới tính, tỷ lệ trẻ em nam – nữ được sinh ra tại Việt Nam và tỉnh BR-VT cũng như những kiến thức, kỹ năng về giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh hiện nay và đưa ra các giải pháp hạn chế tình trạng mất cân bằng giới tính nhằm từng bước khống chế tốc độ gia tăng, tiến tới ổn định cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Buổi tuyên truyền đã nhận được sự quan tâm và phản ánh rất tích cực đến từ phía NLĐ tham dự. Các lớp tuyên truyền nâng cao kiến thức, kỹ năng về giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh là hoạt động phối hợp được tổ chức thường niên giữa LĐLĐ tỉnh và Chi cục Dân số – KHHGĐ nằm góp phần làm chuyển biến nhận thức và hành vi của cộng đồng dân cư về giới và bình đẳng giới trong quan hệ đối xử giữa nam và nữ, trong thực hiện kế hoạch hoá gia đình, trong lựa chọn sinh con theo giới tính, về vị thế của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội.

                                                                                  Thu Trang


Bài viết liên quan