bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tổ Công tác số 3 về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở huyện năm 2023 kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đất Đỏ (Theo nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ).

Nhằm đánh giá kết quả việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo Chương 5 Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ về “Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc”, những việc đã làm được, những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và đề xuất giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở tại các doanh nghiệp trên địa bàn

Ngày 17/8/2023, Tổ Công tác số 3 thuộc Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ huyện do:

– Đồng chí Lê Minh Quan, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, Tổ phó Tổ 3 làm trưởng đoàn cùng với các đại diện của các cơ quan, ban, ngành huyện Đất đỏ đã tiến hành kiểm tra 04 Doanh nghiệp:

– Công ty TNHH Xây dựng An Quốc Duy, xã Phước Long Thọ.

– Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hoàn Mỹ, thị trấn Đất Đỏ.

– Công ty TNHH Cây xanh Hồng Khang, thị trấn Đất Đỏ.

– Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ An Bình Full, xã Long Tân.

Tại các Doanh nghiệp được kiểm tra: Tổ kiểm tra yêu cầu Doanh nghiệp: Tiếp tục quan tâm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của doanh nghiệp, công đoàn cơ sở, công nhân, lao động đối với việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Triển khai đầy đủ các Điều 42,43,44,45,46,47 Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ; đồng thời đề nghị Giám đốc các Doanh nghiệp tạo điều kiện cho người lao động gia nhập và thành lập tổ chức Công đoàn đại diện tập thể người lao động; triển khai các văn bản hướng dẫn Luật Dân chủ ở cơ sở trong thời gian tới.

Có thể thấy, việc tổ chức kiểm tra quy chế dân chủ ở cơ sở đã được tiến hành nghiêm túc. Qua kiểm tra hướng dẫn, nhắc nhở các doanh nghiệp tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác Quy chế dân chủ cơ sở tại đơn vị. Thể hiện sự quan tâm, đồng hành, chia sẽ cùng Doanh nghiệp vì mục tiêu “Xây dựng Doanh nghiệp Văn hoá, phát triển đúng pháp luật”.

Lê Quan


Bài viết liên quan