bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tổng kết phong trào thi đua năm 2021 và ký kết giao ước thi đua năm 2022 Khối thi đua Các Ban chuyên đề và đơn vị trực thuộc LĐLĐ tỉnh BR-VT

Ngày 18/02, Khối thi đua Các Ban chuyên đề và đơn vị trực thuộc LĐLĐ tỉnh BR-VT tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2021 và ký kết giao ước thi đua năm 2022. Khối thi đua gồm 09 đơn vị thành viên, trong đó có 05 Ban chuyên đề và 04 đơn vị khối kinh tế trực thuộc LĐLĐ tỉnh quản lý.

Hình ảnh tại hội nghị tổng kết Khối thi đua

Năm 2021 là năm khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tuy nhiên,  các đơn vị đã linh động, sáng tạo trong tổ chức, hoạt động, kinh doanh; bám sát chương trình kết hoạch và chỉ tiêu; các phong trào thi đua được triển khai rộng khắp, tạo không khí thi đua vượt qua khó khăn. Đã có 07 sáng kiến của 13 cá nhân được LĐLĐ tỉnh quyết định công nhận; 12 chiến sĩ thi đua cơ sở và 5 tập thể lao động xuất sắc; 100% CNVCLĐ trong khối hoàn thành tốt nhiệm vụ; 02 đơn vị được tặng Cờ thi đua LĐLĐ tỉnh; 05 tập thể nhận và 25 cá nhân được tặng bằng khen LĐLĐ tỉnh.

Ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị

Trao đổi tại hội nghị, đại diện các đơn vị mong muốn thời gian tới sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn hạn chế để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm 2022.

Hội nghị các đơn vị đã ký kết giao ước thi đua năm 2022, cụ thể, vận động CNVCLĐ thi đua sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, đổi mới quy trình làm việc, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính; đồng hành cùng đơn vị, doanh nghiệp vượt khó, thúc đẩy tăng năng suất lao động và hiệu quả công tác, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao; phấn đấu 100% các đơn vị trong khối hoàn thành tốt nhiệm vụ; ít nhất 50% đơn vị đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; 100% CNVCLĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua khác trong khối.

Ng. Lan


Bài viết liên quan