bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trang bị kiến thức về hoạt động truyền thông cho cán bộ Công đoàn Ngành Xây dựng năm 2022

Ngày 07/10/2022, Công đoàn Ngành Xây dựng đã tổ chức tập huấn công tác truyền thông Công đoàn năm 2022 với sự tham gia gần 60 cán bộ công đoàn cơ sở trực thuộc với mục đích trang bị kiến thức về hoạt động truyền thông, nâng cao năng lực, kỹ năng tổ truyền thông về hoạt động công đoàn cho cán bộ làm công tác tuyên truyền tại công đoàn cơ sở.

Ông Nguyễn Văn Cường – Trưởng Ban Tuyên giáo và Nữ công tỉnh truyền đạt kiến thức tại buổi tập huấn.

 

Tại buổi tập huấn, các cán bộ công đoàn đã được chia sẻ những kinh nghiệm xử lý thông tin báo chí, làm chủ được truyền thông đa phương tiện, tập trung vào việc sử dụng công nghệ và kỹ thuật truyền thông hiện đại nâng cao hiệu suất của công tác truyền thông. Giúp cho cán bộ công đoàn nhận thức rõ hơn tầm quan trọng của các hoạt động truyền thông trong hoạt động công đoàn trong tình hình mới.

Hoài Năm-Công đoàn Ngành Xây dựng


Bài viết liên quan