bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật năm 2024 – 2025

Căn cứ Kế hoạch số 06/KH-BTCHT ngày 09/5/2024 về việc tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần XIII, năm 2024-2025; Công văn số 34/CV-BTCHT ngày 10/5/2024 của Ban Tổ chức Hội thi về việc nộp hồ sơ tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật năm 2024-2025.

Để hội thi được triển khai rộng rãi đến toàn thể Đoàn viên, người lao động trong toàn tỉnh và đảm bảo theo quy định của Ban Tổ chức Hội thi, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh thông báo đến toàn thể Đoàn viên, Người lao động các thông tin về Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần XIII, năm 2024-2025 như sau:

 1. Các nhóm lĩnh vực dự thi:
 2. a) Công nghệ thông tin, Điện tử, Viễn thông;
 3. b) Cơ khí tự động hóa, Xây dựng, Giao thông vận tải;
 4. c) Vật liệu, Hóa chất, Năng lượng, Dầu khí;
 5. d) Nông lâm ngư nghiệp, Tài nguyên và Môi trường;

đ) Y dược;

 1. e) Giáo dục và Đào tạo.
 2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Hồ sơ dự thi có thể gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (thư đảm bảo và ngày tháng ghi trên dấu của bưu điện nơi gửi được tính là ngày nộp hồ sơ dự thi) đến 1 trong 2 địa điểm sau:
 3. a) Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh BR-VT:

– Địa chỉ: Số 08 Trần Hưng Đạo, phường 1, TP Vũng Tàu, tỉnh BR-VT;

– Điện thoại: 0254.3819171. Fax: 0254.3819171.

 1. b) Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh BR-VT:

– Địa chỉ: Cụm B3, Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh BR-VT

(Số 198 đường Bạch Đằng, phường Phước Trung, TP Bà Rịa);

– Điện thoại: 0254.3513024.  Fax: 0254.3853557

 1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ 01/11/2024 đến hết ngày 30/6/2025.
 2. Thời gian tổng kết, trao giải: dự kiến tháng 11/2025.
 3. Giải thưởng: Căn cứ Điều 9 của Quyết định số 14/QĐ-BTCHT ngày 09/5/2024 của Ban Tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật năm 2024-2025 thì giải thưởng của hội thi có tối đa gồm:

06 giải Nhất, mỗi giải trị giá : 40.000.000 đồng;

12 giải Nhì, mỗi giải trị giá : 32.000.000 đồng;

18 giải Ba, mỗi giải trị giá : 24.000.000 đồng;

24 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá : 8.000.000 đồng.

Tùy theo chất lượng giải, Ban Tổ chức có thể điều chỉnh số lượng giải giữa các lĩnh vực dự thi trong phạm vi số kinh phí giải thưởng đã nêu trên. (Các thông tin khác có liên quan đến hội thi Đoàn viên, CNVCLĐ xem thêm tại thể lệ cuộc thi được đính kèm thông báo này).

Lưu ý: Thể lệ Hội thi, mẫu hồ sơ dự thi và mọi thông tin về Hội thi ngoài được đăng tải trên Website Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT còn được đăng tải trên Website của các đơn vị được UBND tỉnh giao nhiệm vụ chủ trì tổ chức hội thi gồm:

Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh BR-VT:

www.lienhiephoibrvt.vn;

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh BR-VT:

 https://sokhcn.baria-vungtau.gov.vn/

(Đính kèm mẫu đăng ký dự thi và thể lệ cuộc thi:Phiếu đăng ký; The le)

Duy Thông


Bài viết liên quan