bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Triển khai Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án cho cán bộ công đoàn tỉnh BR-VT

Ngày 16/4/2021, LĐLĐ tỉnh BR-VT tổ chức hội nghị triển khai Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án cho cán bộ công đoàn trên địa bàn tỉnh.

Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án đã được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 16/6/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án nhằm mục đích xây dựng cơ chế pháp lý mới hiệu quả về hòa giải, đối thoại tại Tòa án để cơ quan, tổ chức, cá nhân lựa chọn giải quyết tranh chấp dân sự, và khiếu kiện hành chính đồng thời khuyến khích việc giải quyết các tranh chấp thông qua hòa giải, đối thoại mà cán bộ công đoàn cần phải nắm kỹ, nắm chắc để tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động.

Nhằm cập nhật những nội dung, quy định mới về cơ chế hòa giải, đối thoại đối với những vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án cho cán bộ CĐ các cấp phục vụ cho công tác tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động khi xảy ra tranh chấp trong thời gian tới một cách thuận lợi và đúng trình tự, thủ tục qui định.

Tại Hội nghị, Cán bộ các cấp công đoàn tỉnh đã được Bà Nguyễn Thị Ly – Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh BR-VT triển khai, phân tích các quy định mới về cơ chế hòa giải, đối thoại đối với những vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án trong đó tập trung nội dung sau: Các nguyên tắc cơ bản của hòa giải, đối thoại; Bảo mật thông tin hòa giải, đối thoại tại Tòa án;- Trách nhiệm của Tòa án nhân dân trong hoạt động hòa giải, đối thoại tại Tòa án;- Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Trình tự, thủ tục hòa giải, đối thoại và công nhận kết quả hòa giải, đối thoại tại Tòa án;

Đồng chí Nguyễn Châu Trinh – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Cán bộ công đoàn các cấp tiếp tục nghiên cứu kỹ, nắm rõ những quy định pháp luật mới về cơ chế hòa giải, đối thoại đối với những vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án và những lợ ích mà thông qua hòa giải, đối thoại, các bên tìm được sự thiện chí, thống nhất để hài hòa lợi ích đôi bên, không bị rơi vào tâm lý thắng thua như khi giải quyết tranh chấp thông qua tố tụng tại Tòa án. Đồng thời mối quan hệ hợp tác giữa người lao động và người sử dụng lao động được duy trì tốt hơn để mỗi cán bộ công đoàn chủ động trong thực hiện các chức năng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn một cách hiệu quả nhất.

Xuân Trúc


Bài viết liên quan