bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trung tâm GDTX-HN Vũng Tàu tổ chức hội nghị viên chức – người lao động năm học 2022-2023

Thực hiện Kế hoạch năm học 2022-2023, sáng ngày 08/10/2022, Trung tâm GDTX-HN đã tổ chức Hội nghị Viên chức – Người lao động năm học 2022-2023.

Tham dự Hội nghị có sự hiện diện của 24 VCNLĐ trong Trung tâm. Trong hội nghị, thầy Trần Hữu Phương – Giám đốc TT đã trình bày báo cáo kết quả năm học 2021-2022 và kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Viên chức – Người lao động năm học 2021-2022.

Thầy Đậu Đức Lâm – Phó Giám đốc TT đã trình bày Phương hướng và các chỉ tiêu trong năm học 2022-2023 nhằm thực hiện chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”

Hội nghị còn lắng nghe các báo cáo như: báo cáo về công tác thu, chi tài chính của đồng chí Vũ Thị Lân – nguyên Kế toán của TT; báo cáo về hoạt động của Ban thanh tra nhân dân của đồng chí Nguyễn Thị Kim Nhung – Trưởng ban TTND.

Với tinh thần dân chủ, cùng đoàn kết đóng góp ý kiến xây dựng, hội nghị cũng đã thảo luận để hoàn thiện kế hoạch nhiệm vụ năm học. Đồng chí Trần Hữu Phương thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành và đã giải đáp các ý kiến của đội ngũ VC-NLĐ trong TT.

Hội nghị cũng được lắng nghe báo cáo kết quả thi đua năm học 2021-2022 và phát động phong trào thi đua (đợt 1) năm học 2022-2023 của đồng chí Đỗ Thị Liên – CTCĐ,  Phó Ban TTTĐ.

Trong hội nghị, 2 đồng chí Nguyễn Quốc Anh Vũ và Trần Văn Song đã được nhận kỉ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”.

Hội nghị còn bầu ra Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kì 2022-2024 gồm 3 đồng chí: Nguyễn Thị Kim Nhung, Nguyễn Thị Xoan và Phan Xuân Lực.

Cuối cùng, Hội nghị đã thông qua Nghị quyết nhất trí với kế hoạch và mục tiêu đề ra, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm học 2022-2023.

            (Tin bài: Đỗ Thị Liên – CĐCS Trung tâm GDTX-HN Vũng Tàu)


Bài viết liên quan