bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp công đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu hội nghị cán bộ công chức, viên chức

Ngày 11/01/2023 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu (tên cũ: Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Công đoàn BR-VT) tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức năm 2023 nhằm đánh giá kết quả hoạt động trong năm 2022, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Tham dự hội nghị, có các đồng chí trong ban giám đốc, lãnh đạo các phòng cùng toàn thể cán bộ, viên chức của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp công đoàn BR-VT.

Tại chương trình Hội nghị, toàn thể cán bộ viên chức được nghe đồng chí Trần Quang Vinh – Giám đốc Trung tâm thông báo báo cáo tổng kết hoạt động của cơ quan năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023; báo cáo thực hiện quy chế dân chủ năm 2022; dự thảo các nội quy, quy chế làm việc của cơ quan. Các báo cáo đã chỉ ra được những ưu điểm nổi bật, những hạn chế cần khắc phục, rút ra những bài học kinh nghiệm để có các giải pháp tổ chức thực hiện trong năm tới ngày càng tốt hơn.

Hội nghị cũng được các đồng chí trong Ban chấp hành CĐCS, Ban Thanh tra Nhân dân, Phòng Hành chính tổ chức – tài vụ báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2022; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2022, chương trình hoạt động năm 2023; Báo cáo công khai tài chính của cơ quan và tài chính công đoàn trong năm 2022 để toàn thể cán bộ viên chức được biết.

Trong năm vừa qua, Trung tâm đã nỗ lực cố gắng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, Thường trực Liên đoàn lao động tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức, đoàn thể, tập thể cán bộ viên chức của Trung tâm đã thực hiện tốt Nghị quyết hội nghị Cán bộ công chức năm 2022.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã thẳng thắn đóng góp ý kiến trên tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, Đoàn Chủ tịch cũng đã ghi nhận những ý kiến đóng góp tại Hội nghị và hoàn thiện Nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2023 để triển khai và thực hiện nhiệm vụ trong năm tới.

Tiếp theo chương trình Hội nghị, bà Trần Thị Hợi – Phó giám đốc Trung tâm đã trình bày báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2022, đọc Quyết định khen thưởng cho 04 đồng chí đã có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ 2022 và kế hoạch phát động thi đua năm 2023. Đồng chí Giám đốc đã trực tiếp trao giấy khen cho cá nhân nhằm động viên các cá nhân có thành tích xuất sắc góp phần vào kết quả đạt được của đơn vị trong năm 2022.

Ảnh: Ông Trần Quang Vinh – Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Công đoàn BR-VT (đứng giữa) lên trao giấy khen cho 04 đồng chí đã có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ năm 2022

Hội nghị tin tưởng rằng với sự đoàn kết của toàn thể cán bộ viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn BR-VT sẽ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà Nghị quyết đề ra.

Ngọc Thi

(Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu)


Bài viết liên quan