bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh tổ chức hội nghị viên chức – người lao động năm học 2022-2023

Thực hiện Kế hoạch năm học 2022-2023, sáng ngày 22/10/2022 Trung tâm GDTX Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã long trọng tổ chức Hội nghị Viên chức – Người lao động năm học 2022-2023.

Tham dự Hội nghị có sự hiện diện đầy đủ của 30 CB, GV, CNV trong trung tâm. Hội nghị cũng đã bầu ra Đoàn Chủ tịch gồm 03 đồng chí và Đoàn thư ký gồm 02 đồng chí để điều hành và ghi nhận lại diễn tiến của hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Đức Thiết – Giám đốc TT thay mặt Đoàn Chủ tịch đã trình bày báo cáo thực hiện Nghị quyết Hội nghị Viên chức – Người lao động năm học 2021-2022, đồng thời trình bày Phương hướng, kế hoạch và biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 với nội dung trọng tâm.

Hội nghị đã lắng nghe các báo cáo gắn liền với hoạt động của đơn vị trong năm học vừa qua như: báo cáo về công tác thu, chi tài chính của đồng chí Nguyễn Thị Tường Vy – Kế toán; báo cáo về hoạt động của Ban thanh tra nhân dân của đồng chí Bùi Huy Lợi – Trưởng ban TTND

Hội nghị cũng đã báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2021 – 2022 và biểu dương khen thưởng các đồng chí đã có thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua đồng thời phát động phong trào thi đua trong năm học 2022 – 2023.

Với tinh thần dân chủ, tinh thần trách nhiệm, hội nghị cũng đã thảo luận đóng góp xây dựng hoàn thiện kế hoạch nhiệm vụ năm học. Đồng chí Nguyễn Đức Thiết thay mặt Đoàn Chủ tịch đã giải đáp các ý kiến của đội ngũ, các tổ chuyên môn trong nhà trường và nhận được sự nhất trí, đồng tình của toàn thể Hội nghị.

Hội nghị cũng được lắng nghe các bài tham luận về nâng cao vai trò trách nhiệm của cá nhân trong thực hiện chức trách nhiệm vụ và nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn. Cụ thể, đồng chí Mai Thị Thuỷ – Tổ trưởng tổ Xã hội trình bày tham luận: “Các giải pháp nâng cao giáo dục đạo đức cho học viên trung tâm”; đồng chí Bùi Huy Lợi  – TT tổ Tự nhiên cũng trình bày tham luận “Tăng cường quản lý, sử dụng phòng thiết bị thực hành”. Các bài tham luận sẽ được giới thiệu rộng rãi trong trung tâm để toàn thể CB, GV, CNV trong đơn vị được biết và có những vận dụng trong công tác.

Hội nghị đã thông qua Nội quy, Quy chế hoạt động Trung tâm GDTX tỉnh; Quy chế dân chủ trường học; Quyết định tiêu chuẩn thi đua; Quy tắc ứng xử và các giải pháp phối hợp để Trung tâm ngày càng phát triển vững mạnh. Hội nghị cũng đã chứng kiến lễ ký kết giao ước thi đua giữa Giám đốc và Chủ tịch công đoàn trong phối hợp công tác.

Toàn thể CB, GV, CNV tham dự Hội nghị đã nhất trí với kế hoạch và mục tiêu đề ra, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm học 2022-2023.

            (Tin bài: Mai Thị Nhung – CĐCS Trung tâm GDTX Tỉnh BR-VT)

 


Bài viết liên quan