bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trường Chính Trị Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Hội nghị Viên chức và Người lao động năm 2023

Ngày 18/01/2024, Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Việt Dũng – Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các phòng, khoa cùng toàn thể viên chức và người lao động Nhà trường.

Trong buổi sáng, Hội nghị đã nghe, thảo luận, đóng góp ý kiến cho Báo cáo việc thu, chi, quản lý, sử dụng ngân sách của cơ quan năm 2023; đề xuất chỉnh sửa một số nội dung không còn phù hợp trong quá trình thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan.

Buổi chiều cùng ngày, Hội nghị đã nghe và thảo luận dự thảo các văn kiện: Báo cáo kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2023; Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Trường Chính trị tỉnh; Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị viên chức và người lao động năm 2023 và những quy định thực hiện dân chủ tại cơ quan; kết quả giám sát, hỗ trợ viên chức, người lao động thực hiện dân chủ ở cơ quan; Nghị quyết Hội nghị viên chức và người lao động; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024. Hội nghị cũng đã tổng kết phong trào thi đua, xét khen thưởng năm 2023 và phát động phong trào thi đua năm 2024.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Việt Dũng – Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh – đã chúc mừng những kết quả mà Công đoàn Trường Chính trị đã đạt được, đồng thời trao đổi thêm những vấn đề cần quan tâm hơn như: việc giám sát chuyên đề của Ban Thanh tra nhân dân; việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn; tiếp tục góp phần xây dựng đoàn kết nội bộ để cùng nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Hội nghị đã biểu quyết thông qua dự thảo các báo cáo, nghị quyết, ký giao ước thi đua thể hiện quyết tâm cao của toàn thể viên chức và người lao động Nhà trường phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác theo kế hoạch đã đặt ra, có biện pháp tổ chức thực hiện hiệu quả công tác lãnh đạo, công tác chuyên môn, giải quyết công việc kịp thời, nhanh chóng, đảm bảo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chế độ chính sách pháp luật của Nhà nước.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

  Viên chức và người lao động biểu quyết tại Hội nghị

Viên chức Nhà trường đóng góp ý kiến cho dự thảo Báo cáo

Đ/c Đàm Xuân Tùng (Phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà trường) và đ/c Hoàng Văn Quang (Phó Hiệu trưởng Nhà trường)
khen thưởng tập thể các khoa, phòng đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến

Đ/c Đàm Xuân Tùng (Phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà trường) cùng lãnh đạo các khoa, phòng ký kết giao ước thi đua

 Dương Thị Hoàn


Bài viết liên quan