bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trường Mầm non 30/4 thành phố Vũng Tàu phối hợp với Công đoàn trường long trọng tổ chức Hội Nghị viên chức – người lao động năm học 2023 – 2024

Căn cứ Kế hoạch số 1339/KH-PGDĐT-MN ngày 08 tháng 9 năm 2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vũng Tàu về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 cấp học mầm non;

Căn cứ Hướng dẫn số 36/LĐLĐ ngày 13 tháng 9 năm 2023 của LĐLĐ thành phố Vũng Tàu về tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC); Hội nghị người lao động (HN NLĐ) năm học 2023-2024

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh – Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh: Nhà trường tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động nhằm đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Nhà trường; kết quả hoạt động của Hội đồng trường; kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm học 2022 – 2023. Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh – Hiệu trưởng mong muốn tại Hội nghị, các đồng chí viên chức và người lao động sẽ phát huy tinh thần dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng cho sự phát triển chung của Nhà trường; cùng nỗ lực chung tay với Đảng ủy, Ban Giám hiệu xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh để hoàn thành chỉ tiêu đặt ra tại Hội nghị và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh – Hiệu trưởng  cũng đã trình bày báo cáo Tổng kết công tác năm học 2022 – 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2023 – 2024. Theo đó, năm học 2022 – 2023 Trường mầm non 30/4  đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm học. Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế trong năm học 2022 – 2023, Nhà trường đã đề ra phương hướng, mục tiêu cụ thể và các nhiệm vụ chủ yếu về công tác chính trị – tư tưởng, công tác thanh tra,  thi đua khen thưởng, công tác tài chính, công tác quản lý nâng cao chất lượng CSND và một số công tác khác trong năm học 2023 – 2024.

Hội nghị cũng đã được nghe các báo cáo: công tác tài chính; kết quả thực hiện Cam kết giữa Công đoàn và Nhà trường; hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân trong năm học 2022 – 2023; báo cáo tổng hợp ý kiến của các đơn vị trực thuộc cho Dự thảo các quy định, quy chế của Nhà trường.

Với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, ý thức trách nhiệm, các đồng chí viên chức, người lao động tham dự Hội nghị đã thảo luận về nội dung các bản báo cáo, các dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ, quy định về công tác thi đua khen thưởng, quy chế dân chủ được trình bày tại Hội nghị.  Nhà trường đã ghi nhận, tiếp thu, giải trình các ý kiến của viên chức và người lao động. Mỗi ý kiến trên tinh thần xây dựng, trách nhiệm, mong muốn chung tay góp sức, đồng lòng đề hoàn thành tốt nhiệm vụ Nhà trường đề ra trong năm học 2023 – 2024.

Sau 4.5 giờ làm việc khẩn trương Hội nghị viên chức người lao động trường mầm non 30/4  năm học 2023 – 2024 đã thành công tốt đẹp trong không khí đoàn kết, thống nhất của viên chức và người lao động quyết tâm thực hiện tốt phương hướng nhiệm vụ năm 2023 – 2024.

Đỗ Thị Quý – CTCĐ  trường mầm non 30/4


Bài viết liên quan