bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trường TH Phước Thắng, TP.VT tổ chức Hội nghị Viên chức và Người lao động năm học 2023 – 2024

Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 28  tháng 10 năm 2023, trường tiểu học Phước Thắng tổ chức Hội nghị viên chức –  người lao động năm học 2023-2024.

Hội nghị viên chức, người lao động là dịp để phát huy quyền làm chủ của viên chức, người lao động ; tập hợp sức mạnh của tập thể, năng lực sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức và của các tổ chức đoàn thể nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở ở cơ quan, đơn vị.

  Trên cơ sở các nội dung báo cáo, đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho người lao động, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2023-2024. Qua đó, các đại biểu thể hiện quan điểm đồng thuận, thống nhất cao với dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế làm việc, quy chế thi đua khen thưởng.

  Phát biểu tại Hội nghị – cô Phạm Thị Hồng Vy- Hiệu trưởng nhà trường ghi nhận, biểu dương nỗ lực vượt khó; tích cực, chủ động, sáng tạo, tận tụy trong thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động cơ quan. Đồng thời, động viên công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên công đoàn trong cơ quan phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ với hiệu quả cao nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trong năm học 2023 – 2024.

Để thực hiện tốt việc giám sát  thực hiện chính sách, pháp luật; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở của cơ quan, tổ chức, cá nhân; góp phần phát huy dân chủ, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, nhà giáo, người lao động, cơ quan,.Tại hội nghị đã thực hiện bầu Ban Thanh tra Nhân dân với 3 thành viên

Người viết bài: Phạm Thị Tố Duyên
Chủ tịch CĐCS trường TH Phước Thắng


Bài viết liên quan