bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trường THPT Phú Mỹ tổ chức hội nghị viên chức – người lao động năm học 2022-2023

Thực hiện Kế hoạch năm học 2022-2023, được sự chỉ đạo của Chi ủy chi bộ, sáng ngày 01/10/2022, trường THPT Phú Mỹ đã long trọng tổ chức Hội nghị Viên chức – Người lao động năm học 2022-2023.

Tham dự Hội nghị có sự hiện diện đầy đủ của 102 CB, GV, CNV trong nhà trường. Hội nghị cũng đã bầu ra Đoàn Chủ tịch gồm 03 đồng chí và Đoàn thư ký gồm 02 đồng chí để điều hành và ghi nhận lại diễn tiến của hội nghị.

Đồng chí Đinh Ngọc Đức thay mặt Đoàn Chủ tịch đã trình bày báo cáo thực hiện Nghị quyết Hội nghị Viên chức – Người lao động năm học 2021-2022, đồng thời trình bày Phương hướng, kế hoạch và biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 với nội dung trọng tâm: thực hiện tốt chủ đề năm học Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, bảo đảm trường học an toàn và nâng cao chất lượng giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh, tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh.

Hội nghị đã lắng nghe các báo cáo gắn liền với hoạt động của đơn vị trong năm học vừa qua như: báo cáo về công tác thu, chi tài chính của đồng chí Trần Thị Thu Liễu – Kế toán; báo cáo về hoạt động của Ban thanh tra nhân dân của đồng chí Lê Thuỵ Minh Tâm – Trưởng ban TTND. Với tinh thần dân chủ, tinh thần trách nhiệm, hội nghị cũng đã thảo luận đóng góp xây dựng hoàn thiện kế hoạch nhiệm vụ năm học. Đồng chí Đinh Ngọc Đức thay mặt Đoàn Chủ tịch đã giải đáp các ý kiến của đội ngũ, các tổ chuyên môn trong nhà trường và nhận được sự nhất trí, đồng tình của toàn thể Hội nghị.

Hội nghị cũng được lắng nghe các bài tham luận về nâng cao vai trò trách nhiệm của cá nhân trong thực hiện chức trách nhiệm vụ và nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn. Cụ thể, đồng chí Mai Trương Huy – P.Hiệu trưởng trình bày tham luận: “Tăng cường vai trò của Tổ trưởng trong quản lý hoạt động sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học”; đồng chí Phan Thị Hải Đường – TT tổ Ngữ văn cũng trình bày tham luận “Nêu cao tinh thần trách nhiệm của Cán bộ, Viên chức trong thực hiện nhiệm vụ theo tư tưởng Hồ Chí Minh”. Các bài tham luận sẽ được giới thiệu rộng rãi trong nhà trường để toàn thể CB, GV, CNV trong đơn vị được biết.

Hội nghị đã thông qua Nôi quy, Quy chế hoạt động trường THPT Phú Mỹ; Quy chế dân chủ trường học; Quyết định tiêu chuẩn thi đua; Quy tắc ứng xử và Quy chế nâng bậc lương thường xuyên và trước hạn… Hội nghị cũng đã chứng kiến lễ ký kết giao ước thi đua giữa Hiệu trưởng và Chủ tịch công đoàn trong phối hợp công tác.

Toàn thể CB, GV, CNV tham dự Hội nghị đã nhất trí với kế hoạch và mục tiêu đề ra, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm học 2022-2023.

                                                              (Tin bài: Lê Thị Chung, CĐGD BR – VT)


Bài viết liên quan