bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trường Tiểu học Suối Nghệ huyện Châu Đức phối hợp công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị viên chức- người lao động năm học 2023-2024

Chiều ngày 06/10/2023, trường Tiểu học Suối Nghệ phối hợp với công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị viên chức- người lao động năm học 2023-2024. Dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Hùng, Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng nhà trường, Chủ tịch Công đoàn cơ sở và viên chức, người lao động công tác tại đơn vị.

Hội nghị viên chức- người lao động  là dịp để phát huy quyền làm chủ của viên chức, người lao động; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc tập hợp sức mạnh của tập thể, năng lực sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức và của các tổ chức đoàn thể nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở ở cơ quan, đơn vị. Tại đây, đoàn chủ tịch đã thông qua báo cáo kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm  học 2023-2024; Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022-2023; Thông qua dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ; Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân; Tổng kết phong trào thi đua năm học 2022-2023 và phát động phong trào thi đua năm học 2023-2024.

Trên cơ sở các nội dung báo cáo, đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho công chức, người lao động, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2023-2024.

Tập thể viên chức- người lao động trường Tiểu học Suối Nghệ

Ông Nguyễn Hùng(Hiệu trưởng) và bà Đinh Thị Tuyết Mai(Chủ tịch công đoàn) ký  bản giao ước thi đua

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Hùng, Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng nhà trường ghi nhận, biểu dương nỗ lực vượt khó, tích cực, chủ động, sáng tạo, tận tuỵ trong thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ viên chức, người lao động  đơn vị; chủ động tham mưu đề xuất, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; đồng thời, động viên viên chức, người lao động và đoàn viên công đoàn trong đơn vị phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ với hiệu quả cao nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tác giả Đinh Thị tuyết Mai- chủ tịch công đoàn CĐCS trường TH Suối Nghệ


Bài viết liên quan