bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Công đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức kết nạp đảng viên mới

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên nói riêng. Với ý nghĩa đó, sáng ngày 30/12/2021, Chi bộ Trường Trung Cấp Kinh Tế – Kỹ Thuật Công Đoàn BRVR đã tổ chức lễ kết nạp cho  quần chúng ưu tú Đặng Thị Trâm  vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Buổi lễ kết nạp Đảng diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục quy định về kết nạp đảng viên mới. Tại buổi lễ, đ/c Trần Quang Vinh thay mặt cho Chi Bộ  Trường Trung Cấp Kinh Tế – Kỹ Thuật Công Đoàn BRVR công bố và trao Quyết định kết nạp Đảng cho đ/c Đặng Thị Trâm.

Sau khi nhận quyết định từ Bí thư Chi bộ, Đ/c Đảng viên mới đã đứng trước lá cờ Tổ Quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đọc lời tuyên thệ và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Chi bộ Trường Trung Cấp Kinh Tế – Kỹ Thuật Công Đoàn BRVR, góp phần xây dựng Chi bộ Trường ngày càng vững mạnh.
Thay mặt cho Chi Bộ , đ/c Trần Quang Vinh  giao nhiệm vụ cho Đảng viên mới và căn dặn, động viên đ/c Trâm tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, giữ vững lập trường, tư tưởng vì mục tiêu và lý tưởng của Đảng, Nhà nước.

 

                                                                                           Tin, bài : Vinh Trần


Bài viết liên quan