bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đât nước

Ngày 12/10/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có Hướng dẫn số 84-HD/BTGTU về việc tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước.

Mục đích là tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên và CNVCLĐ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước; các mục tiêu, định hướng an ninh môi trường theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về an ninh môi trường phát triển bền vững đất nước.

Nhằm giúp cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và doanh nghiệp hiểu rõ về an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước, Các cấp Công đoàn phối hợp với các ngành chức năng địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền những kết quả, thành tựu trong công tác bảo vệ môi trường của tỉnh, nhất là thúc đẩy sử dụng nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, thân thiện với môi trường, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, phát triển mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; giám sát biến đổi khí hậu, dự báo khí tượng thủy văn và cảnh báo thiên tai… Đồng thời, chỉ rõ những mối đe dọa về an ninh môi trường nổi cộm hiện nay, như biến đổi khí hậu, thiên tai, an ninh nguồn nước, ô nhiễm môi trường khu vực trọng điểm, suy giảm tài nguyên rừng, đa dạng sinh học… ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, gây bất ổn cho phát triển kinh tế – xã hội…. Các hình thức tuyên truyền phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

Đoàn Tấn


Bài viết liên quan