bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tuyên truyền bảo đảm phòng chống tai nạn, thương tích, phòng chống đuối nước trẻ em.

Nằm trong chuỗi các hoạt động nhân Tháng hành động vì trẻ em; nhằm tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp trong chỉ đạo, điều hành của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện công tác phòng, chống tai nạn, thương tích, phòng, chống đuối nước trẻ em, nhằm bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, thân thiện với trẻ em và giảm tới mức thấp nhất tỷ lệ trẻ em bị tử vong và khuyết tật do đuối nước gây ra trên địa bàn tỉnh BR-VT, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề nghị các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện một số nội dung sau:

Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của CNVCLĐ về phòng, chống tai nạn, thương tích và phòng, chống đuối nước trẻ em.

Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, hướng dẫn đến CNVCLĐ nâng cao trách nhiệm trong quản lý, giám sát con em nhằm phòng ngừa tai nạn, thương tích, đuối nước.

Ảnh sưu tầm

Phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương nhằm xây dựng môi trường an toàn, loại bỏ nguy cơ gây đuối nước trẻ em đặc biệt là con CNVCLĐ

Phối hợp triển khai các hoạt động tư vấn, giáo dục, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước và kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em.

(Đính kèm: Danh mục tài liệu, sản phẩm truyền thông và đường link truy cập: .79 – Phong chong duoi nuoc

                                                                                   Thu Trang


Bài viết liên quan