bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tuyên truyền Chỉ thị số 46-CT/TU ngày 28/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

 

Từ đầu năm 2023 đến nay, dưới dự lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt, kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các địa phương, sự tin tưởng, ủng hộ, tham gia tích cực của người dân, cộng đồng doanh nghiệp; vừa tập trung xử lý những nhiệm vụ, công việc thường xuyên ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, vừa quyết liệt giải quyết những vấn đề tồn đọng kéo dài và những vấn đề đột xuất phát sinh; tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh tiếp tục có những bước phát triển tích cực.

Ảnh sưu tầm

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) trừ dầu quý I/2023 chậm lại; giải ngân vốn đầu tư công đạt tỷ lệ thấp; việc lập, điều chỉnh quy hoạch ở một số địa phương, dự án chưa bảo đảm tiến độ; giá vật tư, nguyên liệu đầu vào vẫn ở mức cao… hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân gặp khó khăn.

Để khắc phục triệt để những hạn chế, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân và giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh, ngày 28/4/2023 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 46-CT/TU về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân và giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tập trung một số nhiệm vụ cơ bản sau:

– Quán triệt, chỉ đạo thực hiện hiệu quả, thực chất, toàn diện, nhất quán các nhiệm vụ, giải pháp để phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh trên các lĩnh vực.

– Triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Chỉ thị số 08/CT-TTg, ngày 23/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về “các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội” và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh về đôn đốc phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề nghị các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

(Đính kèm: Chỉ thị số 46-CT/TU ngày 28/4/2023 của Ban Thường vụ tỉnh ủy tỉnh BR-VT: 77. 46-CT-BTV Tinh uy ve thao go kho khan cho DN, dau tu cong 2023.signed.signed)

                                                                                  Thu Trang


Bài viết liên quan