bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tuyên truyền Chỉ thị số 48-CT/TU, ngày 26/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông kết nối trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2023 – 2025

Trong những năm qua, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương, hạ tầng kinh tế – xã hội nói chung và hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông của tỉnh nói riêng đã có những bước phát triển rất quan trọng. Nhiều công trình, dự án quy mô lớn hoàn thành, đưa vào sử dụng; hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ cơ bản hoàn thành bộ khung kết cấu chung với 5.207,6 km (trong đó có 3.429 km đường được nhựa hóa và khoảng 100 km đường bê tông xi măng); hệ thống cảng biển được đầu tư đồng bộ, hiện đại, với 50 dự án có tổng công suất thiết kế 152 triệu tấn/năm được đưa vào khai thác; riêng cụm cảng Cái Mép – Thị Vải có 08 dự án cảng container đi vào hoạt động, công suất thiết kế đạt 8,3 triệu TEU/năm, là cụm cảng duy nhất của Việt Nam có thể tiếp nhận tàu container có tải trọng trên 200.000 DWT. Giai đoạn 2016 – 2020, đã bố trí khoảng 15.300 tỷ đồng/tổng vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách để phát triển hạ tầng giao thông kết nối, làm nền tảng vật chất đặc biệt quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển 04 trụ cột kinh tế: công nghiệp, cảng biển, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế: Mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông kết nối nội vùng, liên vùng chưa đồng bộ; hạ tầng giao thông đường bộ ngày càng quá tải, ùn tắc, là điểm nghẽn trong quá trình phát triển; các dự án lớn, quan trọng mang tính chiến lược như đường sắt Biên Hòa – Vũng Tàu, đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh, một số tuyến đường kết nối chậm được triển khai ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và sức lan tỏa của vùng Đông Nam Bộ. Kết cấu hạ tầng giao thông hàng không còn nhiều hạn chế; toàn tỉnh hiện có 02 sân bay đang khai thác, trong đó Cảng hàng không Côn Đảo mới khai thác được máy bay ATR72 và tương đương hiện nay đã hoạt động quá công suất, sân bay Vũng Tàu phục vụ chủ yếu cho ngành dầu khí.

Để tiếp tục phát huy những kết quả và khắc phục các hạn chế trong xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, ngày 26/5/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 48-CT/TU về huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông kết nối trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2023 – 2025.

Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên truyền Chỉ thị số 48-CT/TU đến CNVCLĐ để biết và tham gia theo dõi, giám sát quá trình đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông kết nối trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong thời gian tới.

Chỉ thị số 48-CT/TU: http://congdoanbrvt.org.vn/wp-content/uploads/2023/06/48-CT-Chi-thi-cua-BTVTU-ve-huy-dong-nguon-luc-dau-tu-ket-cau-ha-tang-giao-thong-giai-doan-2023-2025.signed.signed-1-1.pdf

 

Thành Thơ


Bài viết liên quan