bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tuyên truyền Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 24/7/2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh có Kế hoạch số 641/KH-MTTQ-BTT, về việc thực hiện Kế hoạch số 124/KH-UBND, ngày 06/7/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ phê duyệt Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ảnh sưu tầm

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu, các cấp Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở căn cứ vào tình hình thực tế, bằng hình thức phù hợp của đơn vị tổ chức tuyên truyền Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ phê duyệt Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Nhằm triển khai rộng rãi Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ đến đông đảo cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo, coi đây là vấn đề hệ trọng, có tác động trước mắt và lâu dài, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đề nghị Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tuyên truyền các hoạt động cần được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm, có sức thuyết phục, lan tỏa sâu rộng đến đoàn viên, CNVCLĐ.

 (Đính kèm Kế hoạch số 641/KH-MTTQ-BTT của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: 52. 641-KH thuc hien KH 124 ve thuc hien NQ 48 ve bao ve moi truong.signed.signed )

 

Đoàn Tấn


Bài viết liên quan