bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng về quản lý, bảo về và phát triển rừng

Ngày 30/11/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có Hướng dẫn số 136-HD/BTGTU về việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng về quản lý, bảo về và phát triển rừng.

Ảnh sưu tầm

Mục đích là tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên và CNVCLĐ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong việc tăng cường quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phục vụ phát triển bền vững đất nước…Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia các hoạt động quản lý, bảo vệ, phát triển rừng; giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW và Kết luận số 61-KL/TW. Triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng” và phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác” hằng năm.

Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, Các cấp Công đoàn phối hợp với các ngành chức năng địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền những kết quả, thành tựu trong công tác bảo vệ rừng của tỉnh, nhất là những hành vi vi phạm bị nghiêm cấm quy định tại Điều 12, xử lý vi phạm quy định tại Điều 85, bồi thường thiệt hại quy định tại Điều 86 của Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004; một số quy định xử phạt vi phạm về phá rừng, khai thác rừng, mua, bán, vận chuyển lâm sản, động vật hoang dã trái pháp luật quy định tại Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013.

Đoàn


Bài viết liên quan