bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tuyên truyên công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2024

Ngày 09/01/2024, UBMTTQ có Kế hoạch số 735/KH-MTTQ-BTT về việc Vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2024

           Ảnh sưu tầm

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu, các cấp Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở căn cứ vào tình hình thực tế, bằng hình thức phù hợp của đơn vị tổ chức đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo đảm TTATGT, nâng cao ý thức trách nhiệm cho CNVCLĐ thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông; xây dựng văn hóa giao thông, nâng cao ý thức tự giác tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông bám sát chủ đề Năm an toàn giao thông 2024 là “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn ”, gắn với đặc điểm về kinh tế, văn hóa, phong tục, tập quán (độ tuổi, giới tính, tín ngưỡng).

Hình thức tuyên truyền: Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng của các đơn vị và doanh nghiệp, trước hết là báo, tạp chí, Website của Liên đoàn Lao động tỉnh, phát huy các mạng xã hội (Zalo, Facebook,…) để tuyên truyền gương người tốt, việc tốt chấp hành quy định về an toàn giao thông, đồng thời lên án, phê phán các hành vi vi phạm quy định trật tự an toàn giao thông; Tổ chức tuyên truyền, vận động trực tiếp tại các doanh nghiệp và đơn vị về ý thức chấp hành quy định của pháp luật về an toàn giao thông, xây dựng văn hóa trong tham gia giao thông; phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng để tuyên truyền, vận động CNVCLĐ chấp hành quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Nội dung tuyên truyền vận động: Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cưòng sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trong tình hình mới; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm TTATGT đường bộ trong tình hình mới; Chỉ thị số 04/CT-TTg, ngày 19 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiếm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 05/4/2022 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm TTATGT và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025; Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ “Quy định xử phạt vỉ phạm hành chỉnh trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường să t”; Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng; Nội dung tiêu chí xây dựng gia đình, khu dân cư bảo đảm trật tự an toàn giao thông; Vận động người điều khiển phương tiện giao thông tuân thủ quy tắc giao thông; thực hiện đúng quy định của pháp luật về chất lượng phương tiện và các điều kiện về người điều khiến phương tiện giao thông; Tuyên truyền tác hại của việc lạm dụng rượu, bia đối với sức khỏe và trật tự an toàn xã hội, nguy cơ gây tai nạn do lái xe uống rượu, bia, hậu quả tai nạn giao thông, các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiến phương tiện cơ giới đường bộ, thực hiện nghiêm khẩu hiệu “Đã uống rượu, bia – không lái xe”, Quy định việc đảm bảo đầy đủ giấy tờ khi tham gia giao thông, chấp hành quy định tốc độ, phần đường, làn đường, biển báo hiệu,…; Tuyên truyền trách nhiệm các hộ gia đình trong giáo dục thanh thiếu niên nhằm ngăn chặn các hành vi gây nguy hiểm an toàn giao thông; Tuyên truyền các văn bản quy định của Chính phủ, Bộ, ngành liên quan đến đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt, đường thủy.

Đoàn Tấn


Bài viết liên quan