bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tuyên truyền cuộc thi làm video “1 phút xanh: Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu

Ngày 24/10/2022 Ban Chỉ đạo về phòng, chống thiên tai quốc gia phát động Cuộc thi làm video “1 phút xanh: Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu”.

  1. Độ tuổi tham gia: thanh thiếu niên đang sống tại Việt Nam từ 13 đến 18 tuổi.
  2. Nội dung video : kể câu chuyện, hiểu biết của mình về các loại hình thiên tai và thực trạng thiên tai, biến đổi khí hậu đang xảy ra ở Việt Nam nói chung hay ở nơi bạn đang sinh sống; chia sẻ hiểu biết của bạn về những rủi ro, hiểm họa do thiên tai gây ra cho đời sống, con người, môi trường sống,… những tác động, nguyên nhân và giải pháp.
  3. Thời gian tham gia cuộc thi:

+ Nộp tác phẩm dự thi: từ ngày 01-30/11/2022 (4 tuần): thí sinh tham gia nhóm Facebook group ‘Thử thách làm video 1 phút xanh https://www.facebook.com/groups/motphutxanh và chia sẻ video của thí sinh trong nhóm.

+ Kết quả chung cuộc được công bố vào ngày 05/12/2022.

  1. Một số điểm lưu ý:

+ Video tham gia thử thách phải là những tác phẩm chưa tham gia, hay đăng tải trên bất cứ đâu như: truyền hình, phát thanh, trang web…

+ Thời lượng video là 1 phút.

+ Thí sinh tham gia là tác giả video và phải tự thực hiện quay và dựng video này.

Liên đoàn Lao động tỉnh kêu gọi CNVCLĐ khuyến khích, động viên, giúp đỡ con em trong độ tuổi từ 13 đến 18 tuổi tích cực tham gia cuộc thi nhằm góp phần nâng cao ý thức của các em về giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu.

Liên kết trang web của Cuộc thi làm video “1 phút xanh: Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu” : https://www.unicef.org/vietnam/vi/1phutxanhpctt

Thành Thơ


Bài viết liên quan