bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 04/7/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 50-CT/TU về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Theo đó, thời gian tiến hành Đại hội cấp xã trong tháng 4; cấp huyện trong tháng 6 và cấp tỉnh trong tháng 8 năm 2024. Nhằm góp phần thực hiện thắng lợi đợt sinh hoạt chính trị quan trọng này theo tinh thần Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực LĐLĐ tỉnh đề nghị các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Tuyên truyền nâng cao nhận thức của đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ về vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội về diễn biến, kết quả của đại hội; công tác Mặt trận và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và trách nhiệm của đoàn viên công đoàn và CNVCLĐ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

(Đính kèm Đề cương tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029: 2511- CV Tuyen truyen Dai hoi MTTQ 2024-2029.signed.signed).

Thu Trang


Bài viết liên quan